Opatření ze dne 29.8.2012 obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/08.2012-11 pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz

30.8.2012 | Sbírka:  41/2012 (TV) | Částka:  14/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 61/2011 (TV)