Sdělení ze dne 29.10.2012 o změně v Klasifikaci územních statistických jednotek (CZ-NUTS)

1.11.2012 | Sbírka:  363/2012 Sb. | Částka:  135/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 490/2003 Sb.
363/2012 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 29. října 2012
o změně v Klasifikaci územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2013 změnu pojmu v Klasifikaci územních statistických jednotek (dále jen „klasifikace CZ-NUTS“), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 490/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 a aktualizované sděleními Českého statistického úřadu č. 228/2004 Sb. ze dne 14. dubna 2004, č. 201/2007 Sb. ze dne 26. července 2007 a č. 241/2011 Sb. ze dne 16. srpna 2011.
Předmětem úpravy klasifikace CZ-NUTS je změna názvu úrovně NUTS 2 ze slova „oblast“ na pojem „region soudržnosti“, v souladu s ustanovením § 20a odst. 5 písm. a) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
Platné znění klasifikace CZ-NUTS bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.
Předsedkyně:
doc. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.