Sdělení ze dne 25.11.2013 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 23. listopadu 2013

26.11.2013 | Sbírka:  373/2013 Sb. | Částka:  146/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 491/2001 Sb.
373/2013 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 25. listopadu 2013
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 23. listopadu 2013
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 23. listopadu 2013.
Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 123/2013 Sb., č. 138/2013 Sb., č. 174/2013 Sb., č. 175/2013 Sb. a č. 222/2013 Sb. se dne 23. listopadu 2013 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí. Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:        5
b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů:          657
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:         518
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:            27
v tom podle volebních stran:
80 Nezávislí kandidáti                            5
90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem          22
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované
hlasování (§ 43 odst. 2):
- seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8):
    nevyskytlo se,
- seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):
    nevyskytlo se.
Předseda Státní volební komise:
Ing. Pecina, MBA, v. r.