Opatření ze dne 15.1.2014 obecné povahy - část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/9/01.2014-1 pro kmitočtové pásmo 39,5-43,5 GHz

24.1.2014 | Sbírka:  3/2014 (TV) | Částka:  2/2014ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.