Vyhláška ze dne 10.2.2014 o zrušení vyhlášky č. 26/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů

19.2.2014 | Sbírka:  27/2014 Sb. | Částka:  11/2014ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: 26/2013 Sb.
27/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. února 2014
o zrušení vyhlášky č. 26/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10 odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 297/2008 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb.:
§ 1
Vyhláška č. 26/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. února 2014.
Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.