Sdělení ze dne 16.6.2014 o vydání rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami a v souladu s § 44 a 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu

25.6.2014 | Sbírka:  44/2014 (TV) | Částka:  12/2014ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.