Rozhodnutí ze dne 26.6.2014 o ceně č. CEN/7/06.2014-98 ve věci uložení povinnosti související s regulací cen na základě § 51 odst. 5 písm. f), § 51 odst. 8 a § 59 Zákona podniku s významnou tržní silou na trhu č. 7 - "Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích" společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

11.7.2014 | Sbírka:  47/2014 (TV) | Částka:  13/2014ASPI