Sdělení ze dne 2.2.2015 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 31. ledna 2015

3.2.2015 | Sbírka:  21/2015 Sb. | Částka:  12/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 491/2001 Sb.
21/2015 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 2. února 2015
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 31. ledna 2015
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí, konaného dne 31. ledna 2015, vyhlášeného sdělením Ministerstva vnitra č. 288/2014 Sb.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky opakovaného hlasování:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:    2
b) celkový počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů:     51 004
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:    12 655
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:        65
  v tom podle volebních stran:
  7 Česká strana sociálně demokratická               7
  47 Komunistická strana Čech a Moravy               15
  53 Občanská demokratická strana                  0
  79 NE Bruselu - Národní demokracie                 0
 119 Unie pro sport a zdraví                     0
 197 NESPOKOJENÍ OBČANÉ!                       0
 364 Sdružení SZ, NK                        11
 456 Sdružení HNHRM, NK                       6
 480 Sdružení TOP 09, NK                       5
 520 Sdružení Ú, NK                         0
 714 Strana svobodných občanů                    0
 721 TOP 09                             0
 735 Nezávislí pro Bílinu                      2
 745 Bílinští sociální demokraté                   2
 759 Česká Suverenita                        0
 768 ANO 2011                            11
 1017 NOVÝ SEVER                           6
 1024 Otevřená radnice                        0
 1100 Koalice SZ, Piráti a B10.cz                   0
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):
- seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8): nevyskytlo se,
- seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2): nevyskytlo se.
Předseda Státní volební komise:
Chovanec v. r.