Vyhláška ze dne 28.5.2015 o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 600. výročí upálení mistra Jana Husa

16.6.2015 | Sbírka:  138/2015 Sb. | Částka:  58/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
138/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 28. května 2015
o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 600. výročí upálení mistra Jana Husa
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:
§ 1
(1) Dnem 3. července 2015 se vydává pamětní zlatá mince po 10 000 Kč k 600. výročí upálení mistra Jana Husa (dále jen „mince“).
(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Mince v běžném i ve zvláštním provedení se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 31,107 g, její průměr 34 mm a síla 2,45 mm. Při ražbě mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.
§ 2
(1) Na lícní straně mince je motiv kříže. V horní části mince je kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku - uprostřed je český lev, vpravo od něj slezská orlice a vlevo od něj je moravská orlice. Český lev je umístěn v horní části kříže. Uvnitř kříže je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „10 000 Kč“. Vpravo a vlevo od kříže je přepis jednoho z kázání mistra Jana Husa. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen „Č“ a „M“, je při spodním okraji mince.
(2) Na rubové straně mince je stylizované vyobrazení postavy mistra Jana Husa. Vlevo od postavy je text „MISTR JAN HUS“ a vpravo letopočty „1415 - 2015“. Vyobrazení postavy a texty dohromady vytvářejí stylizovaný kříž. Vpravo od letopočtu „2015“ je iniciála autora výtvarného návrhu mince Jakuba Oravy, která je tvořena písmenem „O“ v rámečku.
(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. července 2015.
Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.
Příloha
Vyobrazení zlaté mince po 10 000 Kč k 600. výročí upálení mistra Jana Husa
(lícní a rubová strana)