Sdělení ze dne 23.7.2015 o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 146-174 MHz

6.8.2015 | Sbírka:  24/2015 (TV) | Částka:  9/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.