Vyhláška ze dne 6.5.2016 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové

23.5.2016 | Sbírka:  165/2016 Sb. | Částka:  63/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
165/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. května 2016
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:
§ 1
(1) Dnem 29. června 2016 se ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen "dvousetkoruna").
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").
(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,2 mm. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *".
§ 2
(1) Na lícní straně dvousetkoruny je symbolické vyjádření výsledku bitvy tak, že nalevo od středu mincovního pole je svislý text "RAKOUSKO", který symbolizuje porážku, a napravo od středu mincovního pole je text v opačném směru "PRUSKO", který symbolizuje vítězství. Při pravém okraji dvousetkoruny je název státu "ČESKÁ REPUBLIKA". Nalevo od textu Rakousko je označení nominální hodnoty mince "200" a pod ním zkratka peněžní jednotky "Kč". Značka České mincovny tvořená kompozicí písmen "Č" a "M" je při levém spodním okraji dvousetkoruny.
(2) Na rubové straně dvousetkoruny je rovněž symbolické vyjádření výsledku tak, že v levé části mincovního pole je ztvárněný rakouský orel, napravo od něho je ztvárněna pruská orlice. Při levém okraji dvousetkoruny jsou letopočty "1866 2016". Při pravém okraji dvousetkoruny je text "BITVA U HRADCE KRÁLOVÉ". Iniciály autora mince Romana Shamilyana, které jsou tvořeny kompozicí písmen "S" a "R", jsou umístěny při levém spodním okraji mince.
(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. června 2016.
Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.
Příl.
Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové
(lícní a rubová strana)