Sdělení ze dne 8.9.2016 o vydání rozhodnutí č. SMP/2S/08.2016-2 ve věci zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou na bývalém relevantním trhu č. 2 - "Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě"

8.9.2016 | Sbírka:  36/2016 (TV) | Částka:  16/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.