Sdělení ze dne 22.9.2016 o vydání rozhodnutí č. REM/2S/09.2016-4 ve věci zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích rozhodnutím č. REM/2/03.2014-32 na bývalém relevantním trhu č. 2 - "Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě"

22.9.2016 | Sbírka:  39/2016 (TV) | Částka:  17/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.