Vyhláška ze dne 26.5.2017 o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova

13.6.2017 | Sbírka:  169/2017 Sb. | Částka:  60/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
169/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. května 2017
o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:
§ 1
(1) Dnem 28. června 2017 se ke 100. výročí bitvy u Zborova vydává pamětní stříbrná mince po 500 Kč (dále jen "pětisetkoruna").
(2) Pětisetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").
(3) Pětisetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost pětisetkoruny je 25 g, její průměr 40 mm a síla 2,65 mm. Při ražbě pětisetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,50 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana pětisetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana pětisetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA* Ag 0.925 * 25 g *".
§ 2
(1) Na lícní straně pětisetkoruny je pomocí zemských znaků budoucího Československa symbolicky vyjádřen boj proti rakousko-uherské monarchii reprezentované rakouským císařským heraldicky stylizovaným orlem. Po obvodu pětisetkoruny je v opisu text "ČESKÁ REPUBLIKA" a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "500 Kč". Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen "Č" a "M", je umístěna při pravém horním okraji mince.
(2) Na rubové straně pětisetkoruny je zobrazen výjev z bitevního pole. V neuzavřeném opisu při horním okraji mince je text "BITVA U ZBOROVA" a při spodním okraji letopočty "1917 - 2017". Vpravo od letopočtu 2017 je umístěna značka autora mince Asamata Baltaeva, DiS.
(3) Vyobrazení pětisetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. června 2017.
Guvernér:
v z. prof. PhDr. Ing. Tomšík, Ph.D., v. r.
viceguvernér
Příl.
Vyobrazení pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova
(lícní a rubová strana)