Vyhláška ze dne 22.8.2017 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar

13.9.2017 | Sbírka:  288/2017 Sb. | Částka:  101/2017ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
288/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. srpna 2017
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:
§ 1
(1) Dnem 4. října 2017 se ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen "dvousetkoruna").
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").
(3) Dvousetkoruna v běžném i zvláštním provedení se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Při ražbě dvousetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *".
§ 2
(1) Na lícní straně dvousetkoruny je ztvárněna část tiskařského lisu. Mezi dvěma tiskařskými válci je umístěn ve třech řádcích název státu "ČESKÁ REPUBLIKA" a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč". V horní polovině mincovního pole je na listu papíru vyobrazen český lev. Značka České mincovny tvořená písmeny "Č" a "M" je umístěna při spodním okraji mince.
(2) Na rubové straně dvousetkoruny je v horní části mince umístěno logo sdružení "Hollar", pod kterým je zobrazen válec tiskařského lisu. Ve spodní polovině mince je v šesti řádcích text "SDRUŽENÍ ČESKÝCH UMĚLCŮ GRAFIKŮ HOLLAR" a letopočty "1917-2017". Při spodním okraji dvousetkoruny se nacházejí iniciály autora mince MgA. Martina Daška, které jsou tvořeny spojenými písmeny "M" a "D".
(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 4. října 2017.
Guvernér:
v z. Ing. Hampl, MSc., Ph.D., v. r.
viceguvernér
Příl.
Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar
(lícní a rubová strana)