Nařízení ze dne 23.10.1940 o cenách zápalek

26.10.1940 | Sbírka:  387/1940 Sb. | Částka:  122/1940ASPI

Vztahy

Nadřazené: 121/1939 Sb.
Aktivní derogace: 85/1935 Sb., 3/1932 Sb.
Pasivní derogace: 235/1949 Sb.
387/1940 Sb.
Nařízení
předsedy nejvyššího úřadu cenového
ze dne 23. října 1940
o cenách zápalek.
Podle § 2, odst. 1, § 22, písm. a) a § 24, odst. 3 vládního nařízení ze dne 10. května 1939, č. 121 Sb., o zřízení nejvyššího úřadu cenového, ve znění vládního nařízení ze dne 8. května 1940, č. 189 Sb., nařizuji:
§ 1.
(1) Při prodeji zápalek všech druhů a způsobů balení, dodaných výrobcem nebo jeho prodejnou po nabytí platnosti tohoto nařízení, vyjímajíc zápalky uvedené v § 2, stanoví se pro tuzemskou spotřebu tyto ceny:
za 100 krabiček zápalek při vagonových dodávkách netto za hotové, franko stanice příjemcova:
a) u odtrhávacích dřevěných zápalek dlouhých
   nejvýše 6 cm a balených ve složkách do papírových  
   kartonů (balení č. X) ............................ K 16.50,
b) u ostatních zápalek .............................. K 26.-,
za 100 krabiček zápalek při dodávkách menších vagonového nákladu, avšak v původních bednách (tovární balení) netto za hotové, franko stanice příjemcova:
a) u odtrhávacích dřevěných zápalek dlouhých nejvýše
   6 cm a balených ve složkách do papírových kartonů
   (balení č. X) .................................... K 17.50,
b) u ostatních zápalek .............................. K 27.-,
za 100 krabiček zápalek při dodávkách menších než jedna původní bedna, nejméně však 100 krabiček, netto za hotové z obchodní místnosti prodavačovy:
a) u odtrhávacích dřevěných zápalek dlouhých nejvýše 
   6 cm a balených ve složkách do papírových kartonů
   (balení č. X) .................................... K 18.-,
b) u ostatních zápalek .............................. K 27.50,
za jednotlivou krabičku zápalek netto za hotové z obchodní místnosti prodavačovy:
a) u odtrhávacích dřevěných zápalek dlouhých nejvýše
   6 cm a balených ve složkách do papírových kartonů
   (balení č. X)..................................... K 0.20,
b) u ostatních zápalek .............................. K 0.30.
(2) Stanovené ceny jsou pro výrobce a jeho prodejnu cenami nejvyššími, pro ochod cenami pevnými.
§ 2.
Ustanovení § 1 neplatí pro prodej přepychových zápalek: bengálských, větrných, voskových, salonních (opatřených pestrými lakovanými hlavičkami, balení č. XII) a dlouhých zápalek (balení č. XIII a č. XIV).
§ 3.
Kdo odebírá zápalky na vagony, jest povinen při prodeji překupníkům dodati zápalky v původních bednách (továrním balení). K prodeji 100 kusů jednotlivých balení a více najednou jedinému překupníku jsou zavázáni pouze ti prodavači, kteří odebírají zápalky pravidelně v balení bednovém.
§ 4.
Prodavači v drobném jsou povinni vyznačiti zřejmě ve své obchodní místnosti cenu zápalek stanovenou pro prodej v drobném.
§ 5.
Přestupky tohoto nařízení trestají se podle čtvrté části vládního nařízení o zřízení nejvyššího úřadu cenového.
§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Současně pozbývá platnosti vládní nařízení ze dne 22. prosince 1931, č. 3 Sb. z roku 1932, o nejvyšších cenách zápalek, ve znění vládního nařízení ze dne 12. dubna 1935, č. 85 Sb.
Komisařský vedoucí:
Dr. von Busse v. r.