Opatření ze dne 15.5.2018 obecné povahy - všeobecné oprávnění č. VO-R/2/05.2018-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz

17.5.2018 | Sbírka:  26/2018 (TV) | Částka:  7/2018ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 1/2010 (TV)