Sdělení ze dne 28.1.2019 o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. ledna 2019

29.1.2019 | Sbírka:  23/2019 Sb. | Částka:  10/2019ASPI

Vztahy

Nadřazené: 491/2001 Sb.
23/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 28. ledna 2019
o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. ledna 2019
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výsledky dodatečných voleb do zastupitelstev obcí, konaných dne 26. ledna 2019, vyhlášených sdělením Ministerstva vnitra č. 243/2018 Sb.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky dodatečných voleb:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:       17
b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:         4 143
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:        2 738
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:           129
  v tom podle volebních stran:
  53 Občanská demokratická strana                      1
  80 Nezávislý kandidát                          15
  90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem       108
  166 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ                        5
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž
  bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):
  seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
     nevyskytlo se,
  seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené
  lhůtě (§ 43 odst. 2):
     nevyskytlo se.
Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.