Sdělení ze dne 25.10.2019 o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/10/xx.2019-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

25.10.2019 | Sbírka:  17/2019 (TV) | Částka:  8/2019ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.