Sdělení ze dne 25.10.2019 o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/12/xx.2019-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz

25.10.2019 | Sbírka:  18/2019 (TV) | Částka:  8/2019ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.