Nové soukromé právo 2016 - Praha

Nové soukromé právo 2016 - Praha

Datum konání22.11.2016 09:00
MístoClarion Congress Hotel, Praha 9, Freyova 33
Konferenci již nelze zakoupit. Prosím, kontaktujte nás na telefonu 606 761 303
Partner konference
Cena3 750 Kč s DPH
Máte zájem o větší počet míst? Volejte 606 761 303.

Popis

Rádi bychom Vás tímto pozvali na nejdůležitější právnickou konferenci letošního roku - Nové soukromé právo 2016, kterou pořádá vydavatelství EPRAVO.CZ ve spolupráci s Českou advokátní komorou a pod záštitou ministra spravedlnosti ČR JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. Letošní ročník se zaměří na témata spojená s aplikací nových soukromoprávních předpisů, které jsou účinné téměř tři roky a je tedy namístě zhodnotit jejich dopad v praxi.

Konference se uskuteční 22. listopadu 2016 od 9:00 do 16:00 v hotelu Clarion Congress Hotel, Praha 9, Freyova 33.

Nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, je nejvýznamnější částí komplexní změny soukromého práva v České republice. Úprava, kterou tato a související právní normy přinášejí, zasahuje široké spektrum dalších právních předpisů a takřka každého uživatele práva. Jak si norma stojí v jejím praktickém nasazení? Jaká je využitelnost jejích institutů a jaké poznatky mají například soudci? A jaké dopady mohou mít novelizační snahy?

Mezi přednášejícími jsou v tuto chvíli potvrzeni následující vystupující:

 • JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. - Úvodní slovo - JUDr. Robert Pelikán dříve působil jako první náměstek ministryně spravedlnosti. On března 2015 se stal ministrem spravedlnosti. Dříve působil jako advokát v mezinárodní advokátní kanceláři Linklaters (2007 až 2009) a v roce 2009 spoluzaložil advokátní kancelář Vrána & Pelikán. Odborně se věnuje především civilnímu a obchodnímu právu. Od roku 2004 působí na katedře občanského práva a od roku 2012 také přednáší a vede semináře na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pravidelně publikuje v odborných časopisech, přednáší a vystupuje na odborných konferencích.

 • Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš - Soukromé a veřejné právo v koexistenci. Praktické efekty druhé věty občanského zákoníku -Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš - je hlavním autorem návrhu nového občanského zákoníku, právník, právní vědec a přední český civilista a komercialista. Je nositelem nejvýznamnějších ocenění, včetně Právnické síně slávy za výjimečný celoživotní přínos českému právu. Od roku 2011 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners jako Of Counsel.

 • Prof. Dr. univ. Arséne Verny, M.E.S. - Občanský zákoník: Revoluce, která se nekonala - je spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ. Jeho specializací je mezinárodní, evropské a německé ekonomické a investiční právo, jakož i řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Prof. Verny jakožto Jean Monnet Profesor evropského práva přednáší pravidelně na řadě českých i evropských univerzit a je stálým hostujícím profesorem na katedře Evropského práva a mezinárodních vztahů na Dunajské univerzitě v Kremsu. Je rozhodcem rozhodčího soudu pro mezinárodní právní spory u Stálého rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a při Agrární komoře České republiky. Advokátní praxi vykonává v Praze a v Berlíně.

 • Mgr. Robert Němec, LL. M. - Praktické aspekty dopadů NOZ do oblasti financování a zajištění - představa versus realita - Mgr. Robert Němec, LL.M. je partner PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, konkurzní řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž. Je advokátem a místopředsedou České advokátní komory. Dále je rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha, Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a nově též rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Je také členem International Bar Association.

 • JUDr. Roman Fiala - Společné jmění manželů – povinnost nebo svobodná volba - JUDr. Roman Fiala je místopředseda Nejvyššího soudu, předseda Komise pro rekodifikaci civilního procesu, člen Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro nový občanský zákoník.

 • Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. - Několik poznámek ke statutárním orgánům korporací - Ing. Vladimír Dlouhý je prezident Hospodářské komory ČR, od září 1997 pracuje jako mezinárodní poradce investiční banky Goldman Sachs. V roce 2014 byl zvolen prezidentem Hospodářské komory ČR, v lednu 2015 se stal předsedou International Chamber of Commerce (ICC). Je členem několika mezinárodních think-tanků, především Trilaterální komise, kde je viceprezidentem evropské skupiny, je autorem řady vědeckých publikací a publikuje v médiích.

 • doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D. MBA - Insolvence a exekuce po česku - doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D. MBA je předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků, na Vysoké škole finanční a správní je děkanem fakulty ekonomických studií a členem vědecké rady. Je autorem či spoluautorem více než 100 odborných článků na témata řízení malých a středních podniků a podnikatelského prostředí. Je spolumajitelem společnosti SINDAT.

 • JUDr. Michal Žižlavský - Potřebujeme advokáty v době mediální? - JUDr. Michal Žižlavský je člen představenstva ČAK a předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců. Expert na insolvenci a restrukturalizaci korporací. Jako první v  republice získal zvláštní povolení k řešení úpadku korporací a finančních institucí a pracuje na nejvýznamnějších případech v zemi. Je vedoucím partnerem advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ a společnosti insolvenčních správců AS ZIZLAVSKY. V minulosti působil jako soudce a člen Legislativní rady vlády. Dnes se kromě zastupování korporací věnuje také legislativě na poli insolvenčního práva a soudního procesu. Je členem specializovaného senátu Nejvyššího správního soudu České republiky pro kárné delikty soudců.

 • doc. JUDr. Petr Liška, LL. M., Ph.D. - Je záporný úrok (i)legální? - doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. je ředitel úseku právní služby v České spořitelně, a. s., docent obchodního práva na PF UK v Praze. Od roku 2015 působí i na katedře obchodního práva PF Západočeské univerzity v Plzni, v letech 1998 až 2006 byl místopředsedou Legislativní rady vlády ČR, je rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, autor nebo spoluautor řady právních komentářů, monografií, učebnic a odborných článků na aktuální z obchodního, občanského a finančního práva.

 • doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. - Co dělat, když se blížím k úpadku - doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. je výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV ČR, člene Legislativní rady vlády a v  advokátní kanceláři PRK Partners působí jako Of Counsel.

 • JUDr. David Uhlíř - Stát jako účastník občanskoprávního vztahu - JUDr. David Uhlíř byl v roce 2014 jmenován soudcem Ústavního soudu, před jmenováním byl místopředsedou České advokátní komory, přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

 • JUDr. Daniela Šustrová - Jak vylepšit údaje v katastru nemovitostí - JUDr. Daniela Šustrová působí jako vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu hl. m. Prahy, v oblasti problematiky katastru nemovitostí patří k předním odborníkům, přednáší pro Českou advokátní komoru, Právnickou fakultu Univerzity Palackého, CEVRO Institut Praha a další. Je autorkou řady odborných publikací a článků.

 • doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL. M. - Vybrané problémy nepřikázaného jednatelství - doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. působí od roku 2014 v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners na pozici právního experta. Byl členem kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a od roku 2008 i členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády.

 • JUDr. Petr Tégl, Ph.D. - Osud nájmu k věci, k níž existuje jiné majetkové právo - JUDr. Petr Tégl, Ph.D. působí jako Of Counsel v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, byl členem Rekodifikační komise a Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL), školí zástupce všech právnických profesí, je lektorem Justiční akademie pro vzdělávání soudců, vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a vysokoškolským učitelem občanského práva na katedře občanského a pracovního práva na PF UP. Spolu s Filipem Melzerem je hlavním spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku (Leges) a mnoha odborných publikací a článků v oblasti občanského práva.

 • Mgr. František Korbel, Ph.D. - Dopady nařízení eIDAS do právního řádu ČR - Mgr. František Korbel je advokát, a zároveň partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, vysokoškolský učitel na Právnické fakultě UK v Praze, člen LRV ČR. Jako bývalý náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu řídil přípravu a prosazování rekodifikace soukromého práva, publikuje a přednáší v oblasti občanského práva, civilního procesu, legislativy, eGovernmentu a práva na informace.

 • JUDr. Aleš Linhart, Ph.D. - Meze předsmluvní odpovědnosti podle NOZ – poznatky z výkladové praxe soudů - JUDr. Aleš Linhart, Ph.D. je partner mezinárodní advokátní kanceláře Taylor Wessing. Je advokátem se specializací na řešení složitých právních sporů a sporů s mezinárodním prvkem v oblastech stavebních investic, pracovního práva a farmaceutického práva. Pracoval rovněž jako člen Pracovní komise III Legislativní rady vlády ČR pro veřejné právo.

 • JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. - Právo akcionářů na náhradu reflexní škody - JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. je advokátem od roku 1996 a zabývá se mediálním a soukromým právem, je autorem několika publikací. Působí jako externista na Právnické fakultě UK a Fakultě humanitních studií UK, zároveň působí jako vedoucí katedry práva na Bankovním institutu vysoká škola.

 • JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. - Soukromé právo a veřejné zakázky - JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. je zakladatelem a advokátem advokátní kanceláře ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS. Specializuje se především na právo obchodních společností, cenných papírů a veřejných zakázek. V letech 2004 – 2006 byl členem Komise pro občanské právo Legislativní rady vlády České republiky. Je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Dále je členem Rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek a členem Rozkladové komise ministra životního prostředí. Aktivně se podílí na legislativní činnosti, a to přípravou návrhů zákonů pro jednotlivé resorty státní správy nebo pozměňovacími návrhy pro jednotlivé poslance Poslanecké sněmovny PČR. Věnuje se i přednáškové činnosti, zejména pro orgány státní správy a samosprávy.

 • JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb - Výzvy digitálního věku v advokacii - JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb je partnerem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Je předním a uznávaným odborníkem v oblasti práva informačních technologií, outsourcingu, alternativního řešení sporů a kybernetické bezpečnosti. Je autorem řady odborných publikací a článků a přednášel na několika desítkách konferenci v ČR i v zahraničí. Pravidelně přednáší na VŠE, PF MUNI a PEVŠ. Je členem celosvětové skupiny expertů v oblasti mezinárodních arbitráží MULTILAW Arbitration Team. Martin Maisner je členem ČAK, SAK, Mezinárodní advokátní komory, Association suisse de l'Arbitrage, London Court of International Arbitration a viceprezidentem ČSSI.

 • JUDr. Monika Novotná - Rozhodování o neplatnosti usnesení orgánu obchodní korporace v intencích základních zásad soukromého práva - JUDr. Monika Novotná je partner Rödl & Partner se specializací zejména na obchodní a finanční právo. Je advokátkou a členkou Kontrolní rady České advokátní komory. Externě spolupracuje s katedrou finančního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je autorkou nebo spoluautorkou řady odborných publikací, např. řady Nový občanský zákoník, Grada Publishing 2014.

 • Mgr. Marie JanšováPracovněprávní vztahy a nové občanské právo, jejich hranice a prolínání - je partnerkou advokátní kanceláře Legalité. Specializuje se na pracovní právo, právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, European Employment Law Association a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association. Mezinárodními ratingovými publikacemi (např. Chambers Europe) bývá pravidelně řazena k nejvíce doporučovaným právníkům v oblasti pracovního práva v České republice.

 • Mgr. Michal Pálinkás - Konflikt zájmů členů orgánů obchodních korporací po rekodifikaci - Michal Pálinkás získal titul magistra práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007. V letech 2005 a 2006 absolvoval roční studijní pobyt na Právnické fakultě Antverpské univerzity v Belgii, kde se zaměřoval na evropské právo. Michal Pálinkás působil v Zastoupení Evropské komise v ČR a Institutu Maxe Plancka pro mezinárodní a evropské právo soukromé, kde se v pracovní skupině profesora Ulricha Drobniga podílel na přípravě projektu Evropského občanského zákoníku. Michal Pálinkás se v advokátní kanceláři ŘANDA HAVEL LEGAL zaměřuje na fúze a akvizice, korporátní právo a restrukturalizace. Michal Pálinkás se podílel na realizaci celé řady akvizic zejména v oblastech internetových služeb, obchodu, průmyslu či TMT. Dokonale ovládá právní agendu spojenou s provozem společností, účastní se aktivně jednání všech orgánů společností a realizuje změny ve společnostech včetně jejich přeměn.

 • Mgr. Michal Nulíček, LL.M. - Současné trendy odpovědnosti a prevenční povinnosti v prostředí ISP - je partnerem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Specializuje se na právní poradenství v oblasti práva IT, ochrany osobních údajů, duševního vlastnictví a autorského práva, přičemž v současnosti se aktivně věnuje GDPR, DSM a e-commerce. Profesně před svým nástupem do kanceláře ROWAN LEGAL působil 10 let v mezinárodní advokátní kanceláři Hogan Lovells, a to na pozici seniorního advokáta. Mimo jiné je velice aktivní v publikační činnosti a je častým hostem českých i mezinárodních konferencí. Dále je členem prestižní mezinárodní organizace IAPP, která sdružuje profesionály v oblasti ochrany soukromí.


Moderování celého konferenčního dne se ujme bývalý předseda České advokátní komory, advokát JUDr. Vladimír Jirousek.

Součástí celodenního programu je i oběd a coffee break. 

Účastnický poplatek činí 3.750,- Kč (cena je uvedena včetně DPH 21%) a Vaši účast na konferenci můžete objednat prostřednictvím odkazu výše.

Budeme se těšit na setkání s Vámi a neváhejte, prosím, tuto pozvánku zaslat i Vašim kolegům ve Vašich organizacích. Téma a cíle konference jsou klíčové, vystupující unikátní a nikdo z nás nepochybuje o tom, že současné legislativní změny v příštích letech významným způsobem ovlivní podnikatelskou praxi.

Cena včetně DPH: 3 750,00 Kč