9. 5. 2012
ID: 82920

O nás

Stručné představení serveru EPRAVO.CZ

EPRAVO.CZ je  elektronický internetový deník na doméně www.epravo.cz, který měsíčně navštíví více než  185 000 unikátních uživatelů, kteří shlédnou přibližně jeden milion stránek.

EPRAVO.CZ vydává čtvrtletník EPRAVO.CZ MAGAZINE v nákladu 25 000 tištěných a 35 000 elektronických výtisků, který je zdarma distribuován na právníky na různých pozicích, představitelům veřejného sektoru a managementu TOP 1000 českých podniků.

Jsme zakladateli soutěže Právník roku, soutěže pořádané ve spolupráci s Českou advokátní komorou a pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR, Unie státních zástupců, Soudcovské unie ČR, Notářské komory ČR, Exekutorské komory ČR a Unie podnikových právníků ČR.

Jsme zakladateli soutěže Právnická firma roku / Czech Leading Law Firm, která se rychle stala prestižní soutěží špičkových advokátních kanceláří v ČR se silným mediálním a komerčním dopadem.


Naši čtenáři

Naši cílovou skupinou jsou všichni členové právnických profesních komor a profese s justicí spolupracující  ( advokáti, notáři, exekutoři, soudci, soudní tlumočníci, insolvenční správci, daňoví poradci, státní zástupci, soudní znalci, auditoři ).

Naši čtenářskou obec dále tvoří veškeré skupiny, které s právem přímo či nepřímo pracují, tj. podnikatelé, management na všech stupních řízení, pracovníci veřejné správy, představitelé státních institucí, pracovníci místních samospráv a v neposlední míře i jednotliví občané ČR.

Data z NetMonitoru a z dalších průzkůmů za uplynulý měsíc o našich čtenářích říkají:

  • 45% našich uživatelů patří do socioekonomické skupiny A
  • 57% patří do prvních dvou socioekonomických skupin A a B
  • 50% uživatelů hospodaří s hrubým měsíčním příjmem vyšším než 50 tisíc korun
  • 45% procent uživatelů má dokončené stredoškolské a vyšší vzdělání
  • 51% uživatelů je vysokoškolsky vzdělaných
  • 68% čtenářů tvoří právníci či osoby pracující s právem v každodenním životě
  • 60% uživatelů jsou podnikatelé
  • 50 tisíc registrovaných čtenářů odebírá pravidelný každodenní newsletter


Sdílené hodnoty

Všechny zaměstnance EPRAVO.CZ spojují sdílené hodnoty, které jim vždy pomáhají při volbě správného směru jejich působení a jednání. Naše sdílené hodnoty jsou:

PROFESIONALITA – cílem našeho působení našich pracovníků, při realizaci našich služeb používáme profesionálních prostředků a metodik, profesionalita je základním kritériem při vytváření našeho týmu

ODPOVĚDNOST – poskytujme služby, které přinášejí klientům přidanou hodnotu, jsme odpovědni za vysokou kvalitu našich produktů a služeb, jsme odpovědni za vytváření příjemného pracovního prostředí a pomoc v osobním rozvoji a růstu

PRUŽNOST – poskytujeme služby „na míru“, pravidelně aktualizujeme produktové portfolio podle požadavků trhu, naše znalosti a dovednosti přesně korespondují s aktuálními požadavky našich klientů

OTEVŘENOST – všechny naše kroky vedou k partnerství, pravidelně informujeme o změnách našich produktů, mezi jednotlivci podporujeme sdílení vědomostí a zkušeností


Pro více informací nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu info@epravo.cz nebo telefonicky na naší informační lince +420 606 761 303.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz