Články a komentáře

Česká republika: veřejné wifi sítě a GDPR

Čím více se přibližuje květnové datum účinnosti nového evropského nařízení týkajícího se ochrany osobních dat (GDPR), tím častěji se v různých médiích objevují více či méně zasvěcené komentáře o jeho problematičnosti. Jedna z celostátních televizních stanic například zavedla takřka pravidelnou zpravodajskou rubriku, kde informuje o tom, že po 25.

Dohoda o vině a trestu z pohledu poškozeného

Cílem článku není detailní rozbor celkové právní úpravy institutu dohody o vině a trestu, ale jde zejména o přiblížení pozice poškozeného, kterému zákon v souvislosti se sjednáváním a schvalováním dohody o vině a trestu přiznává určitá procesní práva.

Za jakých podmínek je možné kontrolovat e-maily zaměstnance?

Možnost monitorovat e-maily zaměstnanců je již dlouho diskutovaným tématem. Monitoring na jedné straně zasahuje do práva zaměstnance na soukromí, na druhou stranu zaměstnavatel zpravidla má k takovému monitoringu legitimní důvod spočívající ve výkonu práva na ochranu majetku.

Nový právní rámec sekuritizace na Evropské úrovni

Dne 28. prosince 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno dlouho očekávané nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci[1] (dále jen…

Video

Náhrada škody způsobené trestným činem pojistného podvodu uplatněná v civilním řízení

Škodou způsobenou trestným činem pojistného podvodu je částka, která se rovná rozdílu mezi skutečně vyplaceným pojistným plněním na straně jedné a pojistným plněním, které by náleželo, kdyby pachatel neuvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo nezamlčel podstatné údaje v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na…

Kdy správně provést vstupní lékařskou prohlídku v rámci pracovněprávních vztahů?

Tímto příspěvkem by jeho autor chtěl při příležitosti relativně nedávné novelizace zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.)[1] připomenout, v jakých případech a kdy má být správně provedena vstupní lékařská prohlídka. Případné pozdní provedení vstupní lékařské prohlídky, či dokonce její úplná absence, s sebou totiž nese poměrně zásadní rizika. Tato…

Společné řízení o přestupku – důsledky nesprávné aplikace v praxi

I když se jedná o zdánlivě jednoduchou záležitost, dochází v praxi k situaci, kterou chceme v tomto článku popsat, když v důsledku nesprávné aplikace tohoto institutu policií, došlo k zásadní změně následků pro pachatele přestupku.

Aktuálně

INFO.CZ: Platby kartami se do EET nevrátí, rozhodla Schillerová. Na dalších fázích evidence ale trvá

Transakce provedené platebními kartami nepodléhají od začátku března elektronické evidenci tržeb. Příslušnou část zákona totiž zrušil na konci loňského roku Ústavní soud. Zpět už se tato povinnost ani nevrátí. „Rozhodla jsem, že budeme názor Ústavního soudu respektovat,“ uvedla ve středu na odborném semináři na pražské právnické fakultě ministryně…

Nové Áčko? Technologická moderna v luxusním balení

Zbrusu nový Mercedes-Benz třídy A je dokonalým příkladem pozitivního pokroku. Namísto konzervativní postupné evoluce návrháři odvážně změnili tolik parametrů, že řidiči předchozích generací třídy A nejspíš radostně zalapají po dechu: aktuální Áčko kromě nezaměnitelného puristického faceliftu potěší též skvostně vyřešeným luxusním interiérem…

Monika Mašková se stala partnerkou PRK Partners

Mgr. Monika Mašková se stala partnerkou česko-slovenské advokátní kanceláře PRK Partners, v níž úspěšně působí již od roku 2005.

Knižní novinky

Dějiny českého soudnictví
Karel Schelle, Jiří Bílý

Kniha Dějiny českého soudnictví plynule navazuje na předchozí knihy Dějiny veřejné správy a Dějiny ústavního práva, čímž zaplňuje jednu z dalších částí dějin státního mechanismu v českém prostředí.
Soudnictví, tzn....

Sbírka příkladů z obchodního práva, 5. vydání
Stanislava Černá

Přepracované, páté vydání učebnice obsahuje příklady z obchodního práva s jejich řešením. Publikace je určena především studentům k procvičování látky, s níž se seznamují na přednáškách, seminářích i studiem...

Vlastnictví bytu
Markéta Selucká, Eva Dobrovolná, Vlastimil Vitoul, Silvie Štěpánová

Monografie Vlastnictví bytu se zaměřuje na jeden z tradičních soukromoprávních institutů sloužících k uspokojování potřeby bydlení, a tím je vlastnictví bytu či rodinného domu. Navazuje logicky na již dříve vydanou monografii...

Pracovnělékařské služby - 2. vydání
Jakub Tomšej

Toto druhé, podstatně aktualizované vydání publikace reflektuje novelizace pracovnělékařských předpisů, ke kterým došlo v listopadu a prosinci 2017.
Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů...