Články

Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora

Vážení čtenáři,

přinášíme Vám pravidelný přehled událostí ve světě práva za uplynulý týden.

Přeji Vám hezký víkend

Mgr. Miroslav Chochola, LL.M., MBA
EPRAVO.CZ

Podmíněné zastavení trestního stíhání v případě, že si pachatel ničeho nepamatuje

Podmíněné zastavení trestního stíhání je typem odklonu upraveného v ustanovení § 307 a § 308 z. č.141/1961 Sb., trestní řád. Základním principem zastavení trestního stíhání je dočasné zastavení trestního stíhání obviněného na zkušební dobu pro spáchaný konkrétní trestný čin, kdy po uplynutí zkušební doby se rozhoduje o pokračování v trestním…

Změna právní formy obchodní společnosti a den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy

V souvislosti s přeměnami obchodních společností formou změny právní formy se setkáváme s pojmem „den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy“, který je specifikem pro tento druh přeměny a u ostatních forem přeměn se nepoužije. Cílem tohoto článku je popsat hlavní specifika, které se s tímto dnem pojí, a to zejména s ohledem na…

Stanovení výživného – hledisko srovnatelné životní úrovně

Společnost se postupně vyvíjí. Doba, kdy všichni měli víceméně stejný příjem, bydlelo se ve státních bytech, peníze nebylo za co utrácet, rozvod byl společností vnímán jako selhání a pokud k němu došlo, bylo výživné nastaveno pro všechny ve stejné výši, je již minulostí. Příjmy domácností jsou nyní i zásadně rozdílné. Za cenu celoživotního…

Video

Zpracování biometrických údajů zaměstnanců

Podle nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) se biometrickými údaji rozumí osobní údaje týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňují nebo potvrzují její jedinečnou identifikaci. Nejvíce se v praxi používají otisky prstů nebo dlaně, zobrazení obličeje, snímky oční rohovky…

Brexit a suverenita parlamentu

Brexit se stal jedním z nejvíce diskutovaných politických, ekonomických a právních témat za posledních několik let. Je velice pravděpodobné, že Brexit ovlivní řadu oblastí práva a odvětví průmyslu, ve kterých působí klienti advokátních kanceláří. Proto jsme se rozhodli v sérii několika článků prozkoumat toto téma a hlouběji se zabývat některými…

DEAL MONITOR

Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.

Aktuálně

V létě vydává Wolters Kluwer zásadní kodexy

Vyberte si z nabídky nových a aktualizovaných kodexů Wolters Kluwer, které pro vás připravili přední odborníci.

• Soudní řád správní. Komentář
• Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Komplet (kniha I až V) - 3., aktualizované a doplněné vydání
• Občanský zákoník. Komentář. Svazek IV. (dědické právo) - 2., aktualizované a doplněné…

"Rozšiřujeme nabídku služeb poskytovaných v rámci korporátních šetření. Chceme našim klientům nabídnout komplexní servis při řešení krizových situací," říká Jitka Logesová

Advokátní kancelář Wolf Theiss nabízí svým klientům v regionu střední a jihovýchodní Evropy v rámci pracovní skupiny Korporátní šetření nově i službu tzv. Corporate Intelligence. Ta spočívá v sofistikované analýze veřejně dostupných dat za využití přístupu do speciálních databází. Výsledkem jsou mimo jiné textové nebo vztahové analýzy, tedy…

Výročí sametové revoluce oslavíme projektem Advokáti proti totalitě

Česká advokátní komora připravuje při příležitosti 30. výročí Listopadové revoluce roku 1989 unikátní projekt, který představí vedle známějších jmen statečných advokátů v době nesvobody i méně známé osobnosti, jejichž jména byla v běhu dějin pozapomenuta, ale zaslouží si připomenutí, respekt a vzdání našeho…

Knižní novinky

Somatologie - pracovní sešit studenta, 2. vydání
Zuzana Adamová

Pracovní sešit studenta navazuje na učebnici Somatologie pro střední zdravotnické školy autorského kolektivu prof. Richarda Rokyty, doc. Dany Marešové a MUDr. Zuzany Adamové (Turkové).
Pracovní sešit obsahuje všechna témata oboru...

Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.). Praktický komentář
Michal Nulíček, Josef Donát, Bohuslav Lichnovský, František Nonnemann, Petr Habarta, Kateřina Kašpárková

Kniha přináší na český trh první praktický komentář k zákonu o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.), který do českého prostředí adaptuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecné...

Somatologie - klíč k pracovnímu sešitu, 2. vydání
Zuzana Adamová

Klíč k pracovnímu sešitu je nezbytným doplňkem pracovního sešitu studenta určeným pro pedagogy. Klíč i pracovní sešit studenta navazují na učebnici Somatologie pro střední zdravotnické školy autorského kolektivu prof. Richarda...

Zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.) - Komentář
Ladislav Trylč, Petr Petržílek

Komentář zákona o obalech se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu. Text komentáře se věnuje také právům a povinnostem podnikajících právnických a fyzických osob a...