Články a komentáře

Pracovní úraz při dobrovolné činnosti zaměstnance

Je obecně známé, že k pracovnímu úrazu zaměstnance nemusí dojít pouze při výkonu práce, ale také například v rámci aktivit organizovaných zaměstnavatelem na tzv. teambuildingu. Zaměstnavatel však může být odpovědný za újmu na zdraví zaměstnance i v případě, kdy zaměstnanec poškození zdraví utrpí při činnosti pro zaměstnavatele, kterou konal z…

Význam stanoviska generálního advokáta ve věci Uber pro ekonomiku platforem

Ekonomika platforem[1] je rychle se rozvíjejícím fenoménem dnešní doby, který začal jako alternativa ke klasickým službám, ale čím dál více si nachází cestu do života běžných spotřebitelů. Rychlý rozvoj ekonomiky platforem je spojen především s rozvojem internetu a technologií, které umožňují elektronické zprostředkování služeb pomocí online…

Nakládání s uvolněným podílem na společnosti s ručením omezeným

Problematice uvolněného a vypořádacího podílu ve společnosti s ručením omezeným věnuje příslušný zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) nepříliš mnoho pozornosti. Chceme-li být konkrétní, jedná se celkem o čtyři ustanovení, ust. § 212 počínaje a ust. § 215 konče. I tento…

Spravedlivá kompenzace při zániku obchodního zastoupení

Expandovat svůj business je jednou ze základních ambicí podnikatelů. Zvýšit obrat a posílit jméno značky na širším prostoru je otázkou obchodní strategie a talentu každého podnikatele. Při rozšiřovaní obchodního zastoupeni budou partnery podnikatelů ve smluvních vztazích jednotliví obchodní agenti (fyzická osoba, obchodní společnost). Výhoda…

Video

Souhrn významných legislativních událostí 14.8.2017 – 20.8.2017

Senát schválil předlohu, podle níž se budou insolvenční případy přidělovat soudcům automatickým a náhodným systémem. Vláda původně navrhovala zavést tento systém pro všechna soudní řízení, Sněmovna jej ale v novele občanského soudního řádu zúžila. Normu nyní dostane k podpisu prezident.

Informační povinnost cestovní kanceláře o vízových a pasových povinnostech

Splnění vízové a pasové povinnosti je jednou z klíčových podmínek pro umožnění vstupu fyzické osoby, zákazníka cestovní kanceláře (dále též jen „CK“) na území státu, kde se nachází cílová turistická destinace. Cílem tohoto příspěvku je upozornit na jeden z opakujících se „nešvarů“ cestovních kanceláří, a to opomenutí patřičně plnit povinnost…

Mezera krytí v novele insolvenčního zákona

Novela insolvenčního zákona[1], která nabyla účinnost 1. července 2017, zavádí relativně velké množství změn, jejichž cílem bylo zejména zohlednit podněty z aplikační praxe. Mezi některé z hlavních změn patří i omezení tzv. forum shoppingu, kdy dlužníci motivováni různými důvody měnili těsně před zahájením insolvenčního řízení svá sídla[2] nebo…

Aktuálně

Konference Elektronizace veřejných zakázek

Nenechte si ujít 4. ročník konference, na které představíme aktuální stav a vývoj povinné elektronizace veřejných zakázek v následujícím roce s ohledem na termín zákonné povinnosti pro všechny zadavatel od 18. října 2018.

Nový partner advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ

Novým partnerem advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ se stal po letech úspěšné spolupráce JUDr. Michal Brychta.

LL.M. program v českém jazyce na Právnické fakultě UK (kombinovaná forma výuky)

Dovolujeme si Vás informovat, že Právnická fakulta Univerzity Karlovy připravuje od zimního semestru akademického roku 2017/2018 otevření dvou českojazyčných specializací programu LL.M., a to v následujících specializacích:

Knižní novinky

Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem - 3. vydání
Libuše Müllerová, Vladimír Králíček

Audit účetní závěrky je proces upravený mezinárodními auditorskými standardy přijatými Komorou auditorů České republiky, jimiž jsou auditoři povinni se řídit a které kladou značné nároky na spolupráci účetní jednotky s...

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách
Michael Kincl

Další kniha z ediční řady Právo prakticky se svým obsahem zaměřila na oblast veřejné podpory. Ve své první části se zabývá veřejnou podporou v obecné rovině – základními zásadami, samotnou identifikací veřejné podpory,...

Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. 4. vydání
Vlastimil Sojka, Monika Bartošová, Pavel Fekar, Jan Mašek, Matěj Nešleha, Ivana Vaňousová

Připravili jsme pro vás 4. vydání úspěšné knihy Mezinárodní zdanění příjmů - Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů, jejíž předchozí vydání napsal Vlastimil Sojka, daňový poradce a jednatel...

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Komentář
Kateřina Šimáčková, Kristýna Molková Foukalová, Vojtěch Procházka

Komentář k zákonu č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, mimořádně čtivě a podrobně rozebírá okolnosti, za kterých zákon vznikal a především události, které k jeho vydání vedly....