Články a komentáře

Problémy s pracovním poměrem na dobu určitou v praxi - Názorový střet ÚS a NS ohledně fikce změny pracovního poměru na dobu určitou na dobu neurčitou - 2.díl

Nejvyšší soud a Ústavní soud mají koncepčně odlišný názor na uplatnění fikce dle ust. § 39 odst. 5 zákoníku práce. Účastníkům pracovněprávních sporů týkajících se této otázky to zajisté přinese značné problémy.

Zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny

Současná nepříznivá situace na trhu práce vede mnoho českých společností ke snaze najímat pracovní sily ze zahraničí. V tomto příspěvku se zaměřujeme na praktické možnosti a právní úpravu najímání pracovních sil z této země.

Kontrola nad finanční činností

Autorka této odborné publikace vystudovala magisterský obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, na které později obhájila také svou rigorózní a dizertační práci, obě shodně na katedře finančního práva. Tomuto právnímu odvětví se také věnuje po většinu své profesní kariéry. Za zmínku stojí – krom pracovní zkušenosti na Finančním úřadě na…

Uveřejňování ceny u smluv o úvěru uzavíraných státními fondy podle zákona o registru smluv

Stání fondy, jako právnické osoby zřizované zvláštními zákony pro finanční zabezpečení zvlášť stanovených úkolů a hospodaření s prostředky pro ně určenými, poskytují fyzickým a právnickým osobám různé formy podpory, mimo jiné, také prostřednictvím účelově vázaného úvěru. V této souvislosti uzavírají státní fondy s příjemci úvěru úvěrové smlouvy…

Video

GDPR a některé povinnosti zaměstnavatelů

Nová právní úprava nakládání s osobními údaji stanovená GDPR[1] sice začne být účinná až ode dne 25. května 2018, již nyní je však potřeba se na nové požadavky připravit. Zpracování osobních údajů se netýká pouze „velkých společností“, které shromažďují údaje od svých klientů a zákazníků, ale dotkne se prakticky všech podnikatelů, kteří mají…

Efektivnější postih vinklaření (neoprávněného poskytování právních služeb) – odstraní nekalé praktiky realitních kanceláří?

Od 1. září 2017 je účinná nová právní úprava postihu neoprávněného poskytování právních služeb, které se rozmohlo především ze strany realitních kanceláří – přinese to nápravu poměrů na českém realitním trhu?

K dobré víře v objektivním slova smyslu

Dobrá víra se v českém právním řádu vyskytuje v obou svých základních pojetích, a to v objektivní a subjektivní podobě. Důkladné rozlišení subjektivní a objektivní podoby dobré víry je pak důležité pro správné porozumění obsahu těchto institutů v jednotlivých jejich projevech.

Aktuálně

bpv BRAUN PARTNERS – rozšířování plánujeme i do budoucna

Slovenská pobočka bpv BRAUN PARTNERS v Bratislavě posílila svůj tým o novou advokátku Mgr. Zuzanu Dzilskou a koncipienta Mgr. Juraje Gazdu. Český tým v Praze aktuálně přivítal koncipienty Mgr. Nikolu Neumanovou a Mgr. Davida Plevku.

Ondřej Řitička posiluje tým mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal jako advokát

Ondřej Řitička vstupuje do mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal na pozici advokáta. Specializuje se na korporátní právo, zahraniční a domácí akvizice a právo nemovitostní. Během své praxe poskytoval poradenství společnostem a privátním fondům při akvizicích a investicích. Věnoval se také sporné agendě včetně sporů nemovitostních a veřejným…

XII. ERCISLSSL Prague 2017 – pracovní právo a právo sociálního zabezpečení od světových kapacit v oboru

Ve dnech 20. až 22. září 2017 se konal dvanáctý evropský regionální kongres Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (ISLSSL). Tato akce se odehrála především v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy, přičemž v úvodní, společenské, části programu hosté zavítali i do slavnostních sálů Karolina. Záštitu této…

Knižní novinky

Akcionářské dohody
Kristián Csach, Bohumil Havel

Monografie Akcionářské dohody je unikátním dvojjazyčným kolektivním dílem, které dosud nebylo v takto ucelené podobě publikováno ani na českém, ani na slovenském, potažmo evropském trhu.
Publikace se věnuje akcionářským...

Sdílená ekonomika – sdílený právní problém
Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek

Uber, Airbnb, Zonky a další. Jak na ně nahlížet pohledem českého práva. Jak řeší problematiku sdílené ekonomiky pracovní právo, správní právo, finanční a daňové právo či právo sociálního zabezpečení. Jak je chráněno...

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Komentář
Michaela Katolická, Ján Béreš

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití finančního...

Zákon o insolvenčních správcích. Komentář
Antonín Stanislav, Jan Kozák

Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích je dalším důležitým právním předpisem v oblasti insolvenčního práva. Zákon upravuje podmínky výkonu i samotný výkon funkce insolvenčního správce a rovněž dohled nad...