Články a komentáře

Může být zmocněnec či společník vlivnou osobou?

Tento článek se primárně zabývá otázkou, zda lze osobu zmocněnou obchodní korporací považovat za vlivnou osobu ve smyslu § 71 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen ZOK), a požadovat po ní případně z tohoto titulu náhradu škody prostřednictvím společnické žaloby. Okrajově se článek zabývá též otázkou, zda může…

Možné problémy v oblasti e-commerce z pohledu soutěžního práva

Drtivá většina z nás spotřebitelů už alespoň jednou v životě nakupovala zboží nebo služby online. Nákup z domova je nejenom rychlý a pohodlný, ale navíc umožňuje vyhledat požadovaný výrobek na území celé Evropské unie za nejlepší dostupnou cenu. Není proto překvapením, že stále více spotřebitelů využívá právě tento způsob nákupu. Pro výrobce a…

Úvěrový podvod

Financování nejrůznějších záměrů pomocí úvěru je běžnou realitou. Vždy je však třeba jednat poctivě a transparentně, zejména pokud jde o údaje uváděné v souvislosti s poskytnutím úvěru.

K moderačnímu právu soudu

Dle ustanovení § 150 zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“) nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat, jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele[1]. Tento institut je v praxi příležitostně využíván, ne vždy však soudy postupují zcela v souladu s ustálenou soudní praxí…

Video

K úhradám společného dluhu manželů po rozvodu

Žijeme v době, kdy manželské svazky statisticky nejsou příliš stabilní a velká část jich končí rozvodem. Tato nepříjemná událost s sebou přitom kromě náporu na psychiku přináší nutnost řešit i právní záležitosti či spíše problémy. Pomineme-li samotný rozvod, v podstatě u každého manželství je též třeba uspořádat majetkové…

DEAL MONITOR

Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.

Již podruhé zrušena tzv. restituční tečka

Ústavní soud České republiky (dále jen „Ústavní soud“) nálezem zn. Pl. ÚS 35/17 ze dne 19. 06. 2018, vyhlášeným dne 27. 06. 2018, na podkladě návrhu skupiny senátorů opět rozhodl, že ke dni 01. 07. 2018 nedochází k zákonem č. 185/2016 Sb. předvídané eliminaci možnosti uspokojení restitučních nároků oprávněných osob v podobě poskytnutí náhradního…

Aktuálně

Právníci z NOVALIA zastupovali startup Stories při akvizici americkou firmou Workday

Jakub Císař a Bill Finney, partneři v advokátní kanceláři NOVALIA, zajištovali právní poradenství vlastníkům startupu Stories při jejich nedávné akvizici americkou firmou Workday. Na transakci spolupracovali s kolegy ze Silicon Valley, advokátní kanceláří Gunderson Dettmer. Ani jedna strana si nepřeje zveřejňovat detaily akvizice, jedná se však o…

Ocenění Českých Podnikatelek v Brně: Proč se nikdy nevzdáme

Také v roce 2018 se projekt Ocenění Českých Podnikatelek rozjel do regionů, aby prostřednictvím setkání v různých koutech republiky přinesl inspiraci, podněty, nové vztahy a možnost osobně se potkat s unikátními podnikatelskými osobnostmi nejen z vašeho regionu, ale i celé České republiky. Zatím posledními zastávkou této tour bylo Brno. Setkání s…

Publikace "Srovnání českého a slovenského zákoníku práce"

Advokáti Weinhold Legal Barbora Suchá a Tomáš Čermák se podíleli na vzniku pracovněprávní publikace.

Knižní novinky

Příběhy veverky Zrzinky
Kamila Balharová, Lenka Hoštičková

Učíme se di-ti-ni s veverkou Zrzinkou
Máte ve třídě žáka nebo žákyni, kterým nejde rozlišování měkkých a tvrdých slabik? Vedete hodiny speciálně pedagogické péče nebo pedagogické intervence? Máte mezi svými svěřenci...

Rekognice
Kateřina Janulková

Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu...

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání
Tomáš Neugebauer

Vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, včetně stanovení opatření k odstranění rizik nebo alespoň ke snížení jejich působení, jsou společně s kategorizací prací základními „stavebními kameny" BOZP v každé firmě nebo...

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - komentář
David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Filip Rigel, Vít Šťastný

Komentář přináší ucelený výklad nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři v knize zúročili první zkušenosti s fungováním nové úpravy, formulují odpovědi na otázky, které praxe...