Články

Sledování nepoctivého záměru dlužníkem – nepodnikatelem v oddlužení

V rozsudku č.j. 29 NSCR 163/2018 Nejvyšší soud ČR rozhodoval o dovolání dlužníka, který se bránil proti rozhodnutí insolvenčního soudu, resp. soudu odvolacího, o tom, že sleduje v již schváleném oddlužení nepoctivý záměr.

Předběžné opatření ve věcném záměru civilního řádu soudního

Dne 15. 11. 2017 Ministerstvo spravedlnosti České republiky zveřejnilo základní teze nového civilního soudního řádu (dále „Věcný záměr CŘS“).[1] Jakkoli se pak jedná pouze o návrh poskytnutý veřejnosti k diskusi, je ze zveřejněného materiálu zřejmý směr, jakým by se nová právní úprava měla ubírat. V následujícím článku se budu zabývat tou částí…

K trestnému činu šíření nakažlivé lidské nemoci

K dnešnímu dni je nemocí COVID-19 nakaženo v České republice celkem 3604 osob a nemoc si vyžádala již 40 obětí[1].

Koronavirus jako důvod pro odpuštění či slevu z nájemného u prostor sloužících podnikání?

Nad vlivem koronaviru na smluvní vztahy se jeden z autorů zamýšlel již několik dnů poté, co byly potvrzeny první případy nákazy v Česku.[1] K některým tehdy avizovaným možným karanténním opatřením nakonec nedošlo (např. povinné uzavření velkých výrobních podniků), rozsah a trvání jiných zákazů naopak překonaly mnohá…

Může zaměstnavatel započítat jednostranně svou pohledávku na náhradu škody vůči zaměstnanci na odstupné?

Není neobvyklé, že při výkonu závislé práce nastávají situace, kdy zaměstnanec svým jednáním způsobí škodu zaměstnavateli. V takových případech, pokud byly dodrženy všechny zákonem stanovené náležitosti, vzniká zaměstnavateli nárok na náhradu vzniklé škody. V praxi se často stává, že zaměstnavatelé se pokoušejí svoji pohledávku na náhradu škody…

Ochrana osobních údajů ve světle epidemie koronaviru

Současná situace ohledně epidemie koronaviru (COVID-19) ovlivňuje společenské vztahy napříč všemi odvětvími. Zájem společnosti se pochopitelně upíná k naději na nalezení řešení, jak se s touto nastalou epidemií v co nejkratším čase vypořádat. V současné době, kdy stále platí nouzový stav vyhlášený Vládou České republiky, byla přijata různá…

Nárok na odškodnění od státu v souvislosti s COVID-19

V České republice byl dne 12. března 2020 vyhlášen nouzový stav v souvislosti s celosvětovou pandemií COVID-19. V rámci tohoto nouzového stavu byla vládou zavedena rozsáhlá a v historii České republiky nevídaná opatření zaměřená na prevenci tohoto onemocnění. V současné době tak jsou v platnosti opatření od uzavřených sportovišť, divadel a kin…

Některé lekce Covid-19

Svět se změnil. Epidemie koronaviru, označovaného jako SARS-CoV-2, ovlivňuje a bude ještě dlouho ovlivňovat většinu oblastí života. Zpravodajství, koncentrující se na souhrny a on-line nárůsty čísel nakažených, mrtvých, testovaných, často s velmi omezenou vypovídací hodnotou, vytváří dojem, jakoby Covid-19 byl největší hrozbou současného světa.

Uzavření provozoven nebo omezení odbytu – pracovněprávní dopady

Dne 12. 3. 2020 vyhlásila vláda usnesením č. 69/2020 Sb. na 30 dní nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (COVID-19). Následně vláda přijala řadu krizových opatření, která způsobila mimo jiné zavření nebo omezení provozu vybraných provozoven, kanceláří a podniků. Jedná se…

Soukromé parkoviště jako stavba ve smyslu občanského práva podle současné judikatury

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) používá pojem „stavba“ jako legislativní zkratku, která v sobě zahrnuje stavby zřízené na pozemku a jiná (zákonem blíže nespecifikovaná) zařízení.

Náhrada škody (ušlého zisku) podle krizového zákona (nejen) v případě uzavření provozovny

Dále uvedený text je pouhou glosou, nikoli právním rozborem. Aktuálně ve veřejném prostoru bují debata o nárocích na náhradu škody, které budou (a již zřejmě jsou) uplatňovány vůči státu podle krizového zákona (zák. č. 240/2000 Sb.).

Whistleblowing v případových studiích

Jaký je však současný stav ochrany whistleblowerů?

Na níže uvedených čtyřech případech (dva z České republiky a dva z ostatních členských států EU) bychom rádi přiblížili aktuální rozhodovací praxi soudů ve věci oznamování protiprávního jednání.

Jak je to s možností žádat peněžitou náhradu za omezení vlastnického nebo užívacího práva v důsledku vyhlášeného nouzového stavu.

Jak aktuální, tak zejména předpokládané budoucí ekonomické dopady pandemie onemocnění COVID 19, vedly vládu České republiky ke kroku, kdy s účinností od data 24. 3. 2020 začala řešit zákazová či omezující opatření pro fyzické a právnické osoby cestou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví dle zákona o ochraně veřejného zdraví. Zástupci…

Okysličení parlamentní krve: Inspirace ze Slovenska. Aneb nemějme přehnané obavy z ústavně-právních změn.

Jak zaznamenala i většina aktivnějších (tedy o svět se zajímajících ) občanů Česka, o posledním únorovém víkendu proběhly na Slovensku vysoce zajímavé parlamentní volby.

10 otázek pro ... Karola Laca

Mgr. Karol Laco je senior associate advokátní kanceláře Taylor Wessing Česká republika. Spolu se svým týmem poskytuje poradenství lokálním i mezinárodním klientům ve všech právních aspektech řešení sporů. Dále se zaměřuje na zaměstnanost, důchody a mobilitu.

Nová pravidla pro poskytování úschov realitními zprostředkovateli

Dne 3.3.2020 nabyl účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování).

I když zákon o realitním zprostředkování (dále jen „realitní zákon“) přináší řadu dalších významných novinek do vztahů realitního zprostředkování, v naprosté většině se při jejich shrnutí mezi…

Jak na náhradu škody pro podnikatele v souvislosti s koronavirem

V důsledku stále citelnějších zásahů státu do všech aspektů běžného ekonomického života se každým dnem množí problémy, se kterými se podnikatelé pasují v plánech, jak udržet svoje provozy životaschopné i po dobu trvání krizových opatření.

Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora

Skončí spory o ušlý zisk u soudů? Podnikatelé a vláda se přou o výklad krizového zákona | Hromadný odklad exekuce účastníkům nakonec ublíží | Zpracování údajů pro chytrou karanténu záleží na bankách, tvrdí Úřad pro ochranu osobních údajů | Matzner: Kdo bude dědit, když nenapíšete závěť? Možná i ten, koho nechcete | Soudcovská unie navrhuje kvůli…

Prodej firmy

Zvažujete prodej firmy? Poslechněte si podcast na toto téma s Robertem Němcem, místopředsedou České advokátní komory a partnerem advokátní kanceláře PRK Partners s.r.o.

Dopad epidemie koronaviru na smluvní vztahy

V důsledku epidemie (pandemie) nového typu koronaviru, jakož i v důsledku opatření, která jsou za účelem zamezení jejímu šíření přijímána ze strany (nejen) českých úřadů, dochází k podstatnému ztížení či dokonce znemožnění plnění smluvních povinností. Dá se proto očekávat, že bude častěji než dříve docházet nejen ke zpoždění dodávek či jejich…