vzdělávací akce

Zaměstnávání cizinců

Náš seminář si klade za cíl shrnout základní aspekty práce cizinců, abyste získali základní přehled v oblasti, nebo si potvrdili své dosavadní znalosti. Představíme vám jednotlivá povolení a vysvětlíme, kdy je nutné žádat o klasickou zaměstnaneckou kartu a kdy naopak je nutné zvolit postup jiný. Shrneme povinnosti, které na vás, jakožto…

GDPR v HR - první praktické zkušenosti

První zkušenosti s implementací pravidel dle nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které nabylo účinnost 25. 5. 2018. Praktické rady, jak postupovat.

ABC odpadového hospodářství

Kurs zprostředkuje účastníkům všeobecné právní informace z oblasti odpadového hospodářství. Tématem jsou nejdůležitější právní předpisy, evidenční a ohlašovací povinnosti sběrných společností a zpracovatelů odpadu, resp. držitelů odpadu, stejně jako právní předpisy pro zařízení na zpracování odpadu. Kromě jiného se kurs věnuje právním aspektům…

Jak správně ukončit pracovní poměr - konec dobrý, všechno dobré

V průběhu školení v první řadě představíme všechny způsoby ukončení pracovního poměru s detailním návodem, jak v daném případě postupovat. Zejména se zaměříme na rozvázání pracovního poměru z důvodu organizačních změn a z důvodu nedostatečného výkonu zaměstnanců či případů porušení jejich pracovních povinností. Výklad bude dokreslen řadou…

Auto v zaměstnání

Mazars a advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners Vás srdečně zvou na odborný seminář na téma:

Pracovní doba názorně a prakticky - s následným workshopem

Rozvržení pracovní doby často bývá tvrdým oříškem. Co dělat, když je nutné zavést vícesměnný provoz, konto pracovní doby nebo pružnou pracovní dobu? Na co všechno je třeba myslet, když zaměstnanci pracují přesčas nebo drží pracovní pohotovost? A jak evidovat pracovní dobu – stačí pouze výpis z docházkového systému? Ve své první části vás naše…

Letní vzdělávací programy pořádané European Centre for Career Education (ECCE) lákají stále více studentů. Společnost se rozhodla expandovat.

Většina ze současných vzdělávacích praktik je zastaralých, nepraktických a neodpovídá potřebám studentů, jakož ani potřebám budoucích zaměstnavatelů. Informace z učebnic, knih a jiných studijních materiálů bohužel nereflektují v mnoha oborech realitu denní praxe, se kterou se studenti po dokončení svých studí setkají tváří v…

Absolventské setkání „Jsme UP“

Univerzita Palackého v Olomouci a její fakulty, včetně právnické, připravují v pořadí již třetí absolventské setkání. Uskuteční se v sobotu 8. září 2018.

Diskriminace a šikana na pracovišti – vyšetřovací postupy pohledem psychologie a práva

Počet zaměstnanců, kteří se v zaměstnání setkali s diskriminací nebo nerovným zacházením, neustále roste. Ať již jde o diskriminaci z důvodu věku, pohlaví nebo např. sexuální orientace nebo diskriminaci uchazeče o zaměstnání v rámci pracovního pohovoru, pro zaměstnavatele představuje nařčení z diskriminace ze strany zaměstnance závažný problém…

Dlouhodobé ošetřovné aneb Co nám přinese do personální praxe – Kdo? Kdy? Na jak dlouho? Za jakých podmínek?

Od června letošního roku bude účinná novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku – dlouhodobé ošetřovné. Podmínky nároku na tuto dávku jsou poměrně složité a v některých aspektech i překvapivé. Na školení s Vámi komplexně probere celý institut dlouhodobého ošetřovného JUDR. František Vlasák, který se v minulosti podílel na…

Jak může pracovní prostředí podpořit Váš úspěch

Napadlo vás někdy, že i prostředí, kde pracujete, může mít vliv na váš úspěch, koncentraci a spokojenost? Pokud v práci trávíte mnoho času a máte pocit, že jste vyčerpaní a cítíte únavu, možná vaše kancelář není uspořádána tak, jak by měla být. Díky lektorce Olze Buškové, která má za sebou úpravy jak privátních, tak byznysových prostorů, se…

Zaměstnávání cizinců – aktuálně program Ukrajina

Náš seminář si klade za cíl shrnout základní aspekty práce cizinců. Představíme Vám povolení, která si musíte opatřit v jednotlivých situacích. Zároveň vysvětlíme, kdy je nutné žádat o klasickou zaměstnaneckou kartu a kdy naopak je nutné. V neposlední řadě Vás seznámíme speciální projekty organizované napříč jednotlivými ministerstvy, které mohou…

Alkohol, drogy, cigarety, zbraně a závislost na internetu – Kdy jde o porušení povinnosti na pracovišti? Jak ho zjistit a jak postihovat?

Zaměstnanci jsou často sváděni škodlivými civilizačními vlivy, kvůli nimž nekonají řádně svou práci. Tradičně jde o konzumaci alkoholu, případně o kouření během pracovní doby. V poslední době se přidává i užívání drog (např. marihuany) anebo léků. Zaměstnanci také do práce nosí věci, které s prací nesouvisejí – např. nože nebo střelné zbraně.

Znovuotevření dvou českojazyčných specializací programu LL.M.

Dovolujeme si Vás informovat, že Právnická fakulta Univerzity Karlovy připravuje od zimního semestru akademického roku 2018/2019 znovuotevření dvou českojazyčných specializací programu LL.M., a to se zaměřením na ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO a SPORTOVNÍ PRÁVO.

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)

Pracovní právo pěkně popořádku – WORKSHOP představuje čistě prakticky laděnou nadstavbu k 1. a 2. dílu tohoto školení – proto je určen výlučně pro absolventy obou předchozích seminářů. Advokátka Nataša Randlová s Vámi v průběhu téměř pětihodinového nadstavbového „školení naruby“ prakticky procvičí vědomosti nabyté v rámci předchozích…

Stress management, aneb Jak se nezbláznit z přemíry práce

Téma stresu je všude kolem nás: často se především o tom pracovním píše a mluví. Víte však, co to vlastně stres je? V čem může být pomocník a v čem zlý pán? Dokážete si uvědomit, jakým konkrétním zdrojům stresu v práci či v soukromí čelíte právě? A v neposlední řadě - jak se stresem měříte síly a jaké fígle si ještě potřebujete osvojit, aby se ze…

GDPR aneb Osobní údaje v novém III. – doporučení, která vyplynou z výsledků data auditu

Celá řada společností už prošla data auditem, který vyplývá z nového nařízení EU v oblasti ochrany osobních údajů, nebo jím právě prochází. Víte, jak byste měli reagovat na zjištění, která s sebou data audit v rámci ochrany osobních údajů přinesl? Právě na tyto otázky, které souvisejí s nastavením správných pravidel uvnitř společnosti z pohledu…

Olomoucké právnické dny

Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny, která se bude konat ve dnech 24. - 25. 5. 2018, představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná.

Komunikační a PR podpora účastníků řízení

Seminář o možnostech využití postupů public relations k ochraně zájmů a pověsti osob, které jsou účastníky soudních sporů, správního či trestního řízení; představení „litigation PR“ jako specializované formy krizové komunikace probíhající v těsné součinnosti s právní pomocí; zejména pro právníky velkých korporací a…

Odměňování statutárních orgánů – prakticky a na příkladech. Jak vytvořit podmínky obdobné pracovnímu poměru? Jak se vyhnout souběhům funkcí?

Cílem semináře je prakticky a na příkladech shrnout právní úpravu smluv o výkonu funkce, aktuální a neustále se proměňující soudní praxi v této oblasti, zodpovědět otázky týkající se odměňování statutárních orgánů a naučit Vás, na co se musíte zaměřit při vyjednávání a uzavírání smluv s členy statutárních orgánů obchodních společností.
Dozvíte se…