vzdělávací akce

Letní vzdělávací programy pořádané European Centre for Career Education (ECCE) lákají stále více studentů. Společnost se rozhodla expandovat.

Většina ze současných vzdělávacích praktik je zastaralých, nepraktických a neodpovídá potřebám studentů, jakož ani potřebám budoucích zaměstnavatelů. Informace z učebnic, knih a jiných studijních materiálů bohužel nereflektují v mnoha oborech realitu denní praxe, se kterou se studenti po dokončení svých studí setkají tváří v…

Absolventské setkání „Jsme UP“

Univerzita Palackého v Olomouci a její fakulty, včetně právnické, připravují v pořadí již třetí absolventské setkání. Uskuteční se v sobotu 8. září 2018.

Diskriminace a šikana na pracovišti – vyšetřovací postupy pohledem psychologie a práva

Počet zaměstnanců, kteří se v zaměstnání setkali s diskriminací nebo nerovným zacházením, neustále roste. Ať již jde o diskriminaci z důvodu věku, pohlaví nebo např. sexuální orientace nebo diskriminaci uchazeče o zaměstnání v rámci pracovního pohovoru, pro zaměstnavatele představuje nařčení z diskriminace ze strany zaměstnance závažný problém…

Dlouhodobé ošetřovné aneb Co nám přinese do personální praxe – Kdo? Kdy? Na jak dlouho? Za jakých podmínek?

Od června letošního roku bude účinná novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku – dlouhodobé ošetřovné. Podmínky nároku na tuto dávku jsou poměrně složité a v některých aspektech i překvapivé. Na školení s Vámi komplexně probere celý institut dlouhodobého ošetřovného JUDR. František Vlasák, který se v minulosti podílel na…

Jak může pracovní prostředí podpořit Váš úspěch

Napadlo vás někdy, že i prostředí, kde pracujete, může mít vliv na váš úspěch, koncentraci a spokojenost? Pokud v práci trávíte mnoho času a máte pocit, že jste vyčerpaní a cítíte únavu, možná vaše kancelář není uspořádána tak, jak by měla být. Díky lektorce Olze Buškové, která má za sebou úpravy jak privátních, tak byznysových prostorů, se…

Zaměstnávání cizinců – aktuálně program Ukrajina

Náš seminář si klade za cíl shrnout základní aspekty práce cizinců. Představíme Vám povolení, která si musíte opatřit v jednotlivých situacích. Zároveň vysvětlíme, kdy je nutné žádat o klasickou zaměstnaneckou kartu a kdy naopak je nutné. V neposlední řadě Vás seznámíme speciální projekty organizované napříč jednotlivými ministerstvy, které mohou…

Alkohol, drogy, cigarety, zbraně a závislost na internetu – Kdy jde o porušení povinnosti na pracovišti? Jak ho zjistit a jak postihovat?

Zaměstnanci jsou často sváděni škodlivými civilizačními vlivy, kvůli nimž nekonají řádně svou práci. Tradičně jde o konzumaci alkoholu, případně o kouření během pracovní doby. V poslední době se přidává i užívání drog (např. marihuany) anebo léků. Zaměstnanci také do práce nosí věci, které s prací nesouvisejí – např. nože nebo střelné zbraně.

Znovuotevření dvou českojazyčných specializací programu LL.M.

Dovolujeme si Vás informovat, že Právnická fakulta Univerzity Karlovy připravuje od zimního semestru akademického roku 2018/2019 znovuotevření dvou českojazyčných specializací programu LL.M., a to se zaměřením na ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO a SPORTOVNÍ PRÁVO.

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)

Pracovní právo pěkně popořádku – WORKSHOP představuje čistě prakticky laděnou nadstavbu k 1. a 2. dílu tohoto školení – proto je určen výlučně pro absolventy obou předchozích seminářů. Advokátka Nataša Randlová s Vámi v průběhu téměř pětihodinového nadstavbového „školení naruby“ prakticky procvičí vědomosti nabyté v rámci předchozích…

Stress management, aneb Jak se nezbláznit z přemíry práce

Téma stresu je všude kolem nás: často se především o tom pracovním píše a mluví. Víte však, co to vlastně stres je? V čem může být pomocník a v čem zlý pán? Dokážete si uvědomit, jakým konkrétním zdrojům stresu v práci či v soukromí čelíte právě? A v neposlední řadě - jak se stresem měříte síly a jaké fígle si ještě potřebujete osvojit, aby se ze…

GDPR aneb Osobní údaje v novém III. – doporučení, která vyplynou z výsledků data auditu

Celá řada společností už prošla data auditem, který vyplývá z nového nařízení EU v oblasti ochrany osobních údajů, nebo jím právě prochází. Víte, jak byste měli reagovat na zjištění, která s sebou data audit v rámci ochrany osobních údajů přinesl? Právě na tyto otázky, které souvisejí s nastavením správných pravidel uvnitř společnosti z pohledu…

Olomoucké právnické dny

Mezinárodní vědecká konference Olomoucké právnické dny, která se bude konat ve dnech 24. - 25. 5. 2018, představuje nejvýznamnější událost, která se v oblasti vědeckého života na půdě olomoucké právnické fakulty každoročně koná.

Komunikační a PR podpora účastníků řízení

Seminář o možnostech využití postupů public relations k ochraně zájmů a pověsti osob, které jsou účastníky soudních sporů, správního či trestního řízení; představení „litigation PR“ jako specializované formy krizové komunikace probíhající v těsné součinnosti s právní pomocí; zejména pro právníky velkých korporací a…

Odměňování statutárních orgánů – prakticky a na příkladech. Jak vytvořit podmínky obdobné pracovnímu poměru? Jak se vyhnout souběhům funkcí?

Cílem semináře je prakticky a na příkladech shrnout právní úpravu smluv o výkonu funkce, aktuální a neustále se proměňující soudní praxi v této oblasti, zodpovědět otázky týkající se odměňování statutárních orgánů a naučit Vás, na co se musíte zaměřit při vyjednávání a uzavírání smluv s členy statutárních orgánů obchodních společností.
Dozvíte se…

GPDR pod lupou – DPO, souhlas, data breach, ukládání pokut

Seminář na vybrané problémy GDPR zaměřený na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), případy narušení ochrany (data breach) a změny v chápání již používaných pojmů a postupů dle výkladu pracovní skupiny WP29 konfrontované s realitou v praxi; od specialistů HAVEL & PARTNERS na ochranu osobních údajů

GDPR aneb Osobní údaje v novém II. – data audit a vyhodnocování rizik v personálních vztazích

V polovině roku 2018 má dojít k velkým změnám v oblasti ochrany osobních údajů, protože vstoupí do účinnosti nové nařízení EU o ochraně osobních údajů, které sjednotí pravidla této ochrany v rámci celé Unie a přinese s sebou celou řadu změn. Jednou ze zásadních novinek je data audit. Prostřednictvím našeho semináře se seznámíte s jeho praktickou…

Aktuální otázky spotřebitelských úvěrů

Tematický seminář zaměřený na soukromoprávní otázky spotřebitelských úvěrů; od specialistů na nové soukromé právo pro spotřebitele a finanční instituce

Správa, využití a zdanění majetku ve svěřenských fondech

Seminář zaměřený na právní a daňové aspekty využití stále oblíbenějšího institutu svěřenských fondů při správě majetku se specialisty pro privátní klienty a bývalou náměstkyní ministra financí pro oblast daní; pro vlastníky společností a private banking

Firemní auta - radost, nebo starost?

V rámci školení se nejdříve zaměříme na možnosti, jaké má zaměstnavatel, když chce umožnit zaměstnancům jezdit na pracovní cesty automobilem. Nemusí totiž kvůli tomu nutně pořizovat služební vůz – může mu umožnit, aby pro služební účely používal svůj soukromý automobil. Jenže pak vzniká otázka, jak takovou situaci právně ukotvit – nejsou s ní…

Pracovní právo pěkně popořádku - 2. díl

V rámci školení určeného výlučně absolventům prvního dílu Pracovního práva pěkně popořádku se zkušení lektoři Nataša Randlová a Michal Peškar zaměří na složitější témata, jichž se personalisté často obávají. Vysvětlí principy odpovědnosti zaměstnanců i zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích a rozeberou mezi personalisty ne příliš oblíbenou…