JUDr. Tomáš Nielsen

AK NIELSEN MEINL

JUDr. Tomáš Nielsen

JUDr. Tomáš Nielsen je partnerem společnosti NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se věnuje právu telekomunikací a médií, finančnímu právu, mezinárodním investičním projektům a problematice obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tomáš Nielsen má zkušenosti též v oblasti finančních transakcí. Připravoval několik projektů pro poskytovatele platebních služeb, věnuje se též problematice dodržování pravidel stanovených předpisy o ochraně proti praní špinavých peněz (AML) apod. Přednáší telekomunikační právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a právo ICT na Fakultě dopravní ČVUT. Je rovněž rozhodcem Mezinárodního rozhodčího soudu v Rize. Tomáš Nielsen je autorem či spoluautorem řady odborných článků a publikací, například komentáře k zákonu o elektronických komunikacích (Linde, 2014), Základy softwarového práva (Wolters Kluwer, 2011). V současné době připravuje komentář k zákonu o elektronických komunikacích.


Právní obory

  • finanční právo