AML pro advokáty

Hodnocení kurzu
Délka kurzu38 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu745 Kč s DPH

Popis

JUDr. Tomáš Nielsen z NIELSEN MEINL advokátní kancelář, s. r. o. si připravil video přednášku zaměřenou na problematiku regulace praní špinavých peněz pro advokáty. V jakých situacích budete takzvanou povinnou osobou?  V jakých momentech na Vás dopadnou povinnosti, které ze zákona o některých opatřeních proti praní špinavých peněz vyplývají? Ve chvíli, kdy dostáváme do rukou plnou moc, ať už v oblasti prodeje nemovitostí či např. zakládání společností, vzniká nám penzum poměrně rozsáhlých povinností, a jejich neplnění potom může být dokonce kárným proviněním. Zakoupením tohoto produktu získáte odpovědi na položené otázky a mnoho dalších zajímavých informací.

 

Obsah video kurzu:

  • Povinné osoby
  • Kdy je advokát povinnou osobou?
  • Povinnosti advokáta
  • Novinky v oblasti AML
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 18. 7. 2019

O lektorovi

JUDr. Tomáš Nielsen
JUDr. Tomáš Nielsen

Tomáš Nielsen se dlouhodobě věnuje právu informačních technologií, telekomunikací, autorskému a mediálnímu právu. Účastnil se řady projektů ve fázi vyjednávání o nastavení projektu s ohledem na zajištění klienta a tvorby smluvní dokumentace pro rozsáhlé implementace informačních systémů pro velké i střední zákazníky (banky, výrobní společnosti apod.), zastupoval klienty ve sporech v oblasti IT a poskytoval poradenství i v oblasti regulačních záležitostí (vztahy k ČTÚ, RRTV apod.).

Specializuje se též na problematiku závazkových vztahů při rozsáhlých obchodních transakcích. Má bohaté zkušenosti v oblasti českého i mezinárodního smluvního práva. Zaměřuje se rovněž na hledání jednoduchých, ale bezpečných struktur transakcí s ohledem na požadavky a potřeby klienta. Věnuje se i otázce financování transakcí s přihlédnutím k regulaci trhu platebních služeb. 

Tomáš Nielsen má zkušenosti též v oblasti finančních transakcí. Připravoval několik projektů pro poskytovatele platebních služeb, věnuje se též problematice dodržování pravidel stanovených předpisy o ochraně proti praní špinavých peněz (AML) apod. Připravoval ve spolupráci s několika bankami úvěrové transakce v hodnotě stovek milionů eur. Věnuje se též otázkám mezinárodního platebního styku ve vztahu ke státům mimo Evropskou unii (Rusko, Čína, USA apod.).

Tomáš Nielsen se mnoho let zabývá právními vztahy k nemovitostem. V současné době se účastní projektů v oblasti developmentu i řízeného prodeje developerských projektů, jakož i investic do komerčních nemovitostí, jejich správy atd. V minulosti působil například ve Sdružení nájemníků, kde získal bohaté zkušenosti v otázkách ochrany nájemních vztahů apod.

Má rozsáhlé zkušenosti i s tzv. krizovým managementem, tj. řešením historických nedostatků či problémů na straně klientů.

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Tomáš Nielsen je laureátem Výroční ceny České asociace elektronických komunikací za rok 2014. V minulosti působil jako šéfredaktor odborného časopisu Technologies & Prosperity, ředitel rozvoje podnikatelské sítě IT podnikatelů TUESDAY Business Network (dříve First Tuesday), následně též jako právník a následně partner mezinárodní advokátní kanceláře Rowan Legal.

Tomáš Nielsen přednáší telekomunikační právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a právo ICT na Fakultě dopravní ČVUT. Je rovněž rozhodcem Mezinárodního rozhodčího soudu v Rize. V minulosti též zastával post prezidenta Sdružení uživatelů elektronických komunikací v ČR. Byl členem pracovní skupiny Ministerstva kultury SR pro novelu autorského zákona.

Tomáš Nielsen je autorem či spoluautorem řady odborných článků a publikací, například komentáře k zákonu o elektronických komunikacích (Linde, 2014), Základy softwarového práva (Wolters Kluwer, 2011), Práva k duševnímu vlastnictví a jejich ochrana (European Commission - Enterprise and Industry, 2009), Company Formations (CorporateINTL, 2009) apod. Účastní se konferencí, na nichž též přednáší, např. ISSS, Systémová integrace, Business & Information FORUM, Digit 2009, Evropské patentní fórum a PATINOVA apod.


Cena včetně DPH: 745,00 KčSouvisejíci produkty