Elektronické právní jednání

Hodnocení kurzu
Délka kurzu65 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Elektronické právní jednání a elektronické úkony vnímáme často jako něco nového a neznámého, ve skutečnosti s touto formou počítá právo již poměrně dlouho. Jak ale české zákony upravují relevanci a platnost elektronického právního jednání v současnosti? Dozvíte se v nové videopřednášce Mgr. Františka Korbela, Ph.D., partnera v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners.

Aktuální kurz je zaměřen především na právní základy a popis právního prostředí pro elektronické jednání a na specifika elektronického právního jednání v soukromém a veřejném právu. Kromě detailního představení současné legislativy v něm najdete i řadu příkladů z praxe.

Co je konkrétně obsahem přednášky?
 

  • Právní úprava elektronického podpisu (úrovně elektronického podpisu - kdy použít podpis prostý, zaručený nebo uznávaný, co může být v praxi elektronickým podpisem, dynamický biometrický podpis apod.)
  • Existují elektronické ekvivalenty úředně ověřeného podpisu (např. pro účely insolvenčního nebo korporátního práva)?
  • Změny v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru.
  • Konverze listinné podoby do elektronické a naopak.
  • V jaké podobě mohou vést spisy soudy nebo správní orgány a jak v závislosti na tom tyto orgány komunikují?
  • Úpravy forem elektronického jednání v soukromoprávních vztazích.


Jaké jsou výhody online videokurzů?

 

 

  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoliv, a to i zpětně.

 


O lektorovi

Mgr. František Korbel, Ph.D je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Studoval také obor sociologie na téže univerzitě a obor masové komunikace na Fakultě sociálních věd UK v Praze, Europainstitut, Saarland University, Saarbrücken Rechtswissenschaftliche Fakultät a Universität Salzburg. Byl angažován v pozicích místopředsedy Legislativní rady vlády, náměstka ministra spravedlnosti a náměstka ministra životního prostředí. Aktuálně je advokátem a partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Specializuje se na veřejnou správu, správní právo, legislativu, právo na informace, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva. Publikuje a přednáší v oboru občanského a správního práva, informačních technologií a legislativy. Je spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku. Řídí vzdělávací Akademii Havel, Holásek & Partners.


Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, která jsou Vám přístupna kdekoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?
Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete-li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.

 

 

 

 

Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 4. 3. 2016

O lektorovi

Mgr. František Korbel, Ph.D.
Mgr. František Korbel, Ph.D.
Mgr. František Korbel, Ph.D je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Studoval také obor sociologie na téže univerzitě a obor masové komunikace na Fakultě sociálních věd UK v Praze, Europainstitut, Saarland University, Saarbrücken Rechtswissenschaftliche Fakultät a Universität Salzburg. Byl angažován v pozicích místopředsedy Legislativní rady vlády, náměstka ministra spravedlnosti a náměstka ministra životního prostředí. Aktuálně je advokátem a partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Specializuje se na veřejnou správu, správní právo, legislativu, právo na informace, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva. 

Publikuje a přednáší v oboru občanského a správního práva, informačních technologií a legislativy. Je spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku. Řídí vzdělávací Akademii Havel, Holásek & Partners.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty