Produkty

V této sérii 23 videí získáte odborné znalosti a dovednosti k vykonání zkoušky odborné způsobilosti tak, jak ji předepisuje zákon o spotřebitelském úvěru.

Cena s DPH: 2 900,00 Kč
Koupit

Konference je zaměřena na konkrétní instituty zákona o veřejných zakázkách přinášející aplikační problémy v praxi.

Cena s DPH: 3 900,00 Kč
Koupit
Compliance konference 2017

Compliance konference 2017

24. - 25. října 2017

Přijďte si poslechnout odborníky z České republiky i ze zahraničí, zastupující regulatorní orgány, podnikatelské subjekty, poradenské společnosti i akademickou sféru. Můžete s nimi diskutovat o cílech a zaměření compliance programů ve firmách i veřejnoprávních institucích za účelem předcházení porušení právních povinností vyplývajících z obecně závazných...

Cena s DPH: 9 990,00 Kč
Koupit

V této přednášce se dozvíte o daňových aspektech v rámci poskytování spotřebitelských úvěrů a bude také rozebráno uplatňování odčitatelných položek, neboli nezdanitelných částek ze základu daně, náklady na úroky a ostatní náklady, v souvislosti s poskytováním SÚ.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

Tato přednáška se týká vkladových a platebních účtů a také platebních karet.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

V této přednášce se zaměříme na druhy, formy zápisu práv do katastru nemovitostí a katastrální řízení.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

V této přednášce se zaměříme na katastrální zákon, na základní znalosti, které by každý měl mít. Co to vůbec je katastr nemovitostí. Je to určitý veřejný seznam, ve kterém se evidují nemovité věci a práva k nim. Tolik jednoduchá definice z katastrálního zákona, který nese číslo 256/2013 Sb. Katastr nemovitostí vedou příslušné katastrální úřady. Jeho...

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

Co je to hypoteční úvěr? Hypoteční úvěr je druh spotřebitelského úvěru na bydlení. Splácení závazků z hypotečního úvěru je vždy zajištěno zástavním právem k nemovité věci. Hypotéka se vžilo jako zkratka pro zástavní právo k nemovité věci. Pokud tedy hovoříme o hypotéce, hovoříme zpravidla o hypotečním úvěru, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

Pojištění je rozděleno do několika základních oblastí. Je to zákonné, smluvní (komerční)
a povinně smluvní. Zákonné se uzavírá automaticky a patří sem pojištění zdravotní, pojištění odpovědnosti organizace za škodu způsobenou pracovním úrazem.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit
Zástavní právo

Zástavní právo

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

V této přednášce se zaměříme na zástavní právo, tedy na problematiku nejčastějšího zajištění spotřebitelského úvěru.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit