Produkty

Konference je zaměřena na konkrétní instituty zákona o veřejných zakázkách přinášející aplikační problémy v praxi.

Cena s DPH: 3 900,00 Kč
Koupit

Tato přednáška je určena především advokátům, aby se seznámili s povinnostmi, které mají podle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tento zákon platí již od roku 2008. Nicméně v nedávné době došlo k poměrně zásadní novelizaci tohoto zákona, zkratkou označovaného AML, která nám přináší některé nové povinnosti.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Zveme Vás ke sledování online video semináře na téma Aktuální novela zákona o zaměstnanosti. Proč byste měli náš seminář sledovat? Protože nový právní předpis přináší do zákona o zaměstnanosti, ale i dalších právních předpisů, mnoho nových pravidel, která ovlivní fungování na trhu práce a na která je potřeba se připravit.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

O zkušenosti se podělí odborníci z praxe, kteří se podíleli na posuzování, zakládání i využití tuzemských i zahraničních institutů správy cizího majetku pro účely významných případů rodinného podnikání a další účely.

Cena s DPH: 2 750,00 Kč
Koupit

Cílem konference je představit a upozornit na některá úskalí nejrozsáhlejší reformy správního trestání od roku 1990. Konference je zaměřená primárně na osoby, které se při své praxi s problematikou správního trestání aktivně setkávají.

Cena s DPH: 2 750,00 Kč
Koupit

V této online video přednášce se budeme věnovat otázce výkonu neboli realizace zástavního práva. Jde tedy o fázi zástavního práva v okamžiku po splatnosti zajištěného dluhu v případě, že obligační dlužník se dostal do prodlení, čili neuhradil řádně a včas svůj dluh.

Cena s DPH: 790,00 Kč
Koupit

Zástavní právo je systematicky upraveno ve třetí části zákona v rámci úpravy absolutních majetkových práv a je tradičně chápáno jako věcné právo k věci cizí. Jeho vymezení se nalézá v § 1309 odst. 1, kde se říká ...

Cena s DPH: 790,00 Kč
Koupit

Co je to projektová dokumentace? Zákon nám na tuto otázku nedává jednoznačnou odpověď, neboť legální definice pojmu projektová dokumentace neexistuje. Nicméně stavební zákon pojem projektová dokumentace používá, a to v rámci vymezení činností, které jsou vybranými činnostmi ve výstavbě a smí je provádět pouze osoby se zvláštním oprávněním.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení

JUDr. Bříza Petr, LL.M., Ph.D.

Tématem této přednášky jsou praktické aspekty rozhodčího řízení. Proč byste tento seminář měli sledovat? Proto, abyste nebyli v rámci rozhodčího řízení, do kterého se můžete vy nebo vaše společnost dostat, překvapeni jeho průběhem a zejména, aby na jeho konci jste neměli rozhodčí nález, který by následně mohl být i vykonán.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

V tomto online kurzu rozebereme aktuální problémy práva proti nekalé soutěži, které se objevují v praxi. Rozlišujeme dva druhy problémů. Jednak ty, které přináší praxe a druhá skupina problémů jsou potom ty, které přinesla nová právní úprava. My se tedy zaměříme na ty, které přinesla praxe.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit