Možnosti platby

Veškeré informace k cenám zboží a služeb jsou uvedeny v detailu každého produktu. Platbu lze provést:

  •  Kartou online – zaplaťte kartou, která má povolené platby na internetu. Přenos je šifrovaný a bezpečný. Ihned po zaplacení obdržíte informaci o úspěšném provedení nákupu na email.

  • Bankovním převodem – po potvrzení nákupu Vám na email bude doručena faktura, faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Po uhrazení faktury a připsání částky na náš účast Vám budou ve vašem rozhraní zpřístupněny nakoupené produkty. Popř. Vám přijde potvrzení na email. Platbu je nutné uhradit nejpozději v den splatnosti uvedený na faktuře s uvedeným variabilním symbolem. Smluvní pokuta za nedodržení terminu splatnosti je 0.1 % za každý den prodlení.

Objednaný produkt lze stornovat před jeho uhrazením bez stornopoplatku. Pokud již proběhla úhrada za objednaný produkt, není storno objednávky možné.