Nařízení eIDAS

Hodnocení kurzu
Délka kurzu49 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Tento videokurz se zaměřuje na podrobnou analýzu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU se zkratkou eIDAS, které vstoupí v platnost už 1. července 2016. Toto nařízení si klade za cíl harmonizovat oblast elektronické identifikace (která až dosud nebyla v Česku upravena) a oblast služeb vytvářejících důvěru (které dosud byly primárně upraveny zákonem o elektronickém podpisu) napříč členskými státy EU.

V souvislosti s jeho implementací dochází ke změnám i v českém právním řádu. Ten byl totiž schvalován v souladu s původní evropskou Směrnicí, kterou nové nařízení eIDAS ruší. Dochází tak například k nahrazení některých současných zákonů nebo změnám ve formách využití elektronického podpisu.

Právní jednání v elektronické formě je dnes běžnou praxí a implementace nařízení eIDAS se tedy dotkne prakticky každého z nás. Pokud jednáme prostřednictvím elektronických systémů, zvýší nařízení v kombinaci se současnými zákony naši právní jistotu, je ale nutné být na změny s ním související připraven.

Co je obsahem přednášky?
 

  • Přehled relevantních ustanovení nového občanského zákoníku týkajících se forem právního jednání (především jednání v elektronické formě, elektronických podpisů apod.).
  • Výklad a vyjasnění dosavadních judikátů často zmiňovaných v kontextu elektronického právního jednání.
  • Kroky nařízení eIDAS směrem ke zvýšení důvěryhodnosti elektronických transakcí a ke sjednocení postoje vůči elektronické identitě.
  • Podoba konkrétních služeb vytvářejících důvěru (elektronický podpis, elektronická pečeť, časové razítko, doporučené elektronické doručování).
  • Zevrubný přehled forem elektronického podpisu podle eIDAS a rozdíly oproti českému právnímu řádu.
  • Služba tzv. autorizace webových stránek a výhled pro zavedení elektronických občanských průkazů.


V čem spočívá výhoda online videokurzů?

 

 

  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoliv, a to i zpětně.

 


O lektorovi

JUDr. Josef Donát, LLM je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a International Business School, Nottingham Trent University. Je předním specialistou v oblasti práva ICT a veřejných zakázek. Věnuje se též problematice duševního vlastnictví, zejména problémům ochrany autorských práv, a dále elektronickému dokazování, outsourcingu, cloud computingu a kybernetické bezpečnosti. Josef Donát se dlouhodobě věnuje rozsáhlým projektům v oblasti outsourcingu IT a dodávek informačních systémů.  Publikoval řadu odborných článků v oblasti ICT. Je spoluautorem odborné publikace Základy softwarového práva.


Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, která jsou Vám přístupna kdekoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?
Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete-li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.

 

 

Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 24. 2. 2016

O lektorovi

JUDr. Josef Donát, LL.M.
JUDr. Josef Donát, LL.M.
JUDr. Josef Donát, LL.M. je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a International Business School, Nottingham Trent University. Je předním specialistou v oblasti práva ICT a veřejných zakázek. Věnuje se též problematice duševního vlastnictví, zejména problémům ochrany autorských práv, a dále elektronickému dokazování, outsourcingu, cloud computingu a kybernetické bezpečnosti. Josef Donát se dlouhodobě věnuje rozsáhlým projektům v oblasti outsourcingu IT a dodávek informačních systémů. Publikoval řadu odborných článků v oblasti ICT. Je spoluautorem odborné publikace Základy softwarového práva.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty