Nařízení eIDAS

Přednášející: JUDr. Josef Donát LLM.


1 490,00 KčCena včetně DPH

Tento videokurz se zaměřuje na podrobnou analýzu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU se zkratkou eIDAS, které vstoupí v platnost už 1. července 2016. Toto nařízení si klade za cíl harmonizovat oblast elektronické identifikace (která až dosud nebyla v Česku upravena) a oblast služeb vytvářejících důvěru (které dosud byly primárně upraveny zákonem o elektronickém podpisu) napříč členskými státy EU.

V souvislosti s jeho implementací dochází ke změnám i v českém právním řádu. Ten byl totiž schvalován v souladu s původní evropskou Směrnicí, kterou nové nařízení eIDAS ruší. Dochází tak například k nahrazení některých současných zákonů nebo změnám ve formách využití elektronického podpisu.

Právní jednání v elektronické formě je dnes běžnou praxí a implementace nařízení eIDAS se tedy dotkne prakticky každého z nás. Pokud jednáme prostřednictvím elektronických systémů, zvýší nařízení v kombinaci se současnými zákony naši právní jistotu, je ale nutné být na změny s ním související připraven.

Co je obsahem přednášky?

  • Přehled relevantních ustanovení nového občanského zákoníku týkajících se forem právního jednání (především jednání v elektronické formě, elektronických podpisů apod.).
  • Výklad a vyjasnění dosavadních judikátů často zmiňovaných v kontextu elektronického právního jednání.
  • Kroky nařízení eIDAS směrem ke zvýšení důvěryhodnosti elektronických transakcí a ke sjednocení postoje vůči elektronické identitě.
  • Podoba konkrétních služeb vytvářejících důvěru (elektronický podpis, elektronická pečeť, časové razítko, doporučené elektronické doručování).
  • Zevrubný přehled forem elektronického podpisu podle eIDAS a rozdíly oproti českému právnímu řádu.
  • Služba tzv. autorizace webových stránek a výhled pro zavedení elektronických občanských průkazů.

Celková délka přednášky je 49 minut.


V čem spočívá výhoda online videokurzů?

  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoliv, a to i zpětně.


O lektorovi

JUDr. Josef Donát, LL.M.
JUDr. Josef Donát, LL.M.
JUDr. Josef Donát, LLM je absolventem Právnická fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a International Business School, Nottingham Trent University.
Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, a ta jsou Vám přístupna kdykoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?

Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.
Pro zobrazení odkazu pro stažení certifikátu se musíte nejprve přihlásit.