Vše o poskytování informací

Hodnocení kurzu
Délka kurzu32 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Specializace Lukáše Rothanzla je oblast informačního práva a oblast svobodného přístupu k informacím, o které bude tento videokurz.

Přednáška vymezí povinné subjekty, které orgány či obecně subjekty jsou vlastně povinny poskytovat v režimu zákona informace o své činnosti. Budeme hovořit o tom, co se vlastně rozumí informacemi, na něž se ona informační povinnost vztahuje, zmíníme některé základní procesní otázky informačního práva v souvislosti s vyřizováním konkrétních žádostí. Stručně se pozastavíme nad úhradou nákladů za poskytnutí informací a otázkou důvodů pro omezení přístupů k informacím.


Prezentace, která je součásti videokurzu, má následující strukturu:

 

 

 • Ústavní základy a prameny práva.
 • Povinné subjekty.
 • Veřejné instituce.
 • Žádost a vše kolem ní (podání, lhůta, způsoby věcného vyřízení).
 • Forma poskytnutí informace.
 • Úhrada nákladů.
 • Ochrana vnitřních a podkladových informací, informací od třetích osob.
 • Ochrana osobních údajů a obchodního tajemství.
 • Zneužití práva na informace.


Zaujaly Vás naše online videokurzy? Disponují řadou výhod:

 

 

 

 

 • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
 • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
 • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
 • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně.


O lektorovi:

Mgr. Lukáš Rothanzl je advokát, který se ve své praxi zaměřuje na oblast práva územních samospráv (zejména na oblast nakládání s majetkem obcí a problematiku vydávání právních předpisů obcí). Je uznávaným odborníkem na problematiku zákona o svobodném přístupu k informacím. Má dlouhodobé zkušenosti s poskytováním právního poradenství obcím, po svém působení na Ministerstvu vnitra se podílel mj. na realizaci projektu právního poradenství financovaného z evropských strukturálních fondů a Svazem měst a obcí ČR. Dlouhodobě přednáší problematiku hospodaření s majetkem obcí a zákona o svobodném přístupu k informacím. Je členem rozkladové komise Ministerstva průmyslu a obchodu k zákonu č. 106/1999 Sb. V roce 2014 byl Mgr. Lukáš Rothanzl jmenován Legislativní radou vlády ČR členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – správní právo č. 1. Mimo jiné publikační činnosti je spoluautorem publikace „Zákon o svobodném přístupu k informacím a předpisy související“.


Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, a ta jsou Vám přístupna kdykoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?
Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.

 

 

 

 

Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 30. 9. 2016

O lektorovi

Mgr. Lukáš Rothanzl
Mgr. Lukáš Rothanzl
Mgr. Lukáš Rothanzl je advokátem v advokátní kanceláři KVB advokátní kancelář, s.r.o. Je členem pracovní komise (pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1) Legislativní rady vlády České republiky, členem zvláštní rozkladové komise Ministerstva průmyslu a obchodu k zákonu č. 106/1999 Sb. a zvláštní rozkladové komise při odboru 12 Ministerstva financí. Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na poskytování právních služeb územním samosprávným celkům, resp. veřejnému sektoru jako takovému. Mgr. Lukáš Rothanzl má dlouhodobé zkušenosti s právním servisem obcím. Po svém působení na Ministerstvu vnitra se podílel mj. na realizaci projektu právního poradenství financovaného z evropských strukturálních fondů a Svazem měst a obcí ČR. Dlouhodobě přednáší problematiku hospodaření s majetkem obcí a zákona o svobodném přístupu k informacím.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty