Mgr. Lukáš Rothanzl

KVB advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Lukáš Rothanzl
Mgr. Lukáš Rothanzl je advokátem v advokátní kanceláři KVB advokátní kancelář, s.r.o. Je členem pracovní komise (pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1) Legislativní rady vlády České republiky, členem zvláštní rozkladové komise Ministerstva průmyslu a obchodu k zákonu č. 106/1999 Sb. a zvláštní rozkladové komise při odboru 12 Ministerstva financí. Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na poskytování právních služeb územním samosprávným celkům, resp. veřejnému sektoru jako takovému. Mgr. Lukáš Rothanzl má dlouhodobé zkušenosti s právním servisem obcím. Po svém působení na Ministerstvu vnitra se podílel mj. na realizaci projektu právního poradenství financovaného z evropských strukturálních fondů a Svazem měst a obcí ČR. Dlouhodobě přednáší problematiku hospodaření s majetkem obcí a zákona o svobodném přístupu k informacím.

Právní obory

  • správní právo