Mgr. Lukáš Rothanzl

AK KVB

Mgr. Lukáš Rothanzl
Mgr. Lukáš Rothanzl je advokát, který se ve své praxi zaměřuje na oblast práva územních samospráv (zejména na oblast nakládání s majetkem obcí a problematiku vydávání právních předpisů obcí). Je uznávaným odborníkem na problematiku zákona o svobodném přístupu k informacím. Má dlouhodobé zkušenosti s poskytováním právního poradenství obcím, po svém působení na Ministerstvu vnitra se podílel mj. na realizaci projektu právního poradenství financovaného z evropských strukturálních fondů a Svazem měst a obcí ČR. Dlouhodobě přednáší problematiku hospodaření s majetkem obcí a zákona o svobodném přístupu k informacím. Je členem rozkladové komise Ministerstva průmyslu a obchodu k zákonu č. 106/1999 Sb. V roce 2014 byl Mgr. Lukáš Rothanzl jmenován Legislativní radou vlády ČR členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – správní právo č. 1. Mimo jiné publikační činnosti je spoluautorem publikace „Zákon o svobodném přístupu k informacím a předpisy související“.

Právní obory

  • správní právo