Změny a novinky v právu správním v roce 2019

Hodnocení kurzu
Délka kurzu39 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu745 Kč s DPH

Popis

Cílem přednášky Mgr. Lukáše Rothanzla z KVB advokátní kanceláře, s.r.o., je informovat veřejnost o nejdůležitějších legislativních i aplikačních novinkách v oblasti správního práva v roce 2019. Konkrétně se zde zaměřil na aktuální novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, připravovaný nový stavební zákon, jakož i nejzajímavější závěry správních soudů i Ústavního soudu z různorodých oblastí správního práva (pozemní komunikace a jejich povaha, územní plánování a jiné). Informujte se.

 

Obsah video kurzu:

  • Novinky v právu na informace (novelizace zákona o svobodném přístupu k informacím)
  • Co se chystá ve stavebním právu
  • Co nového v judikatuře (nejen) správních soudů
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 27. 9. 2019

O lektorovi

Mgr. Lukáš Rothanzl
Mgr. Lukáš Rothanzl
Mgr. Lukáš Rothanzl je advokátem v advokátní kanceláři KVB advokátní kancelář, s.r.o. Je členem pracovní komise (pro veřejné právo I – komise pro správní právo č. 1) Legislativní rady vlády České republiky, členem zvláštní rozkladové komise Ministerstva průmyslu a obchodu k zákonu č. 106/1999 Sb. a zvláštní rozkladové komise při odboru 12 Ministerstva financí. Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na poskytování právních služeb územním samosprávným celkům, resp. veřejnému sektoru jako takovému. Mgr. Lukáš Rothanzl má dlouhodobé zkušenosti s právním servisem obcím. Po svém působení na Ministerstvu vnitra se podílel mj. na realizaci projektu právního poradenství financovaného z evropských strukturálních fondů a Svazem měst a obcí ČR. Dlouhodobě přednáší problematiku hospodaření s majetkem obcí a zákona o svobodném přístupu k informacím.

Cena včetně DPH: 745,00 KčSouvisejíci produkty