Katastr nemovitostí prakticky a v souvislostech

Hodnocení kurzu
Délka kurzu45 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu745 Kč s DPH

Popis

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., který působí v advokátní kanceláři ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, nás seznamuje s problematikou katastru nemovitostí. Každý z nás někdy převáděl, či bude převádět nějakou nemovitost, tudíž bude účastníkem katastrálního řízení. Jak se zřizuje věcné břemeno? Jak zjistit, kdo je vlastníkem nemovitosti ve vašem sousedství? Existuje k této problematice aplikace? Jak ji využívat? Zakupte si náš online video kurz a dozvíte se více.

 

Obsah video kurzu:

  • Pojem katastru nemovitostí
  • Historický exkurz do vývoje pozemkové evidence a současná právní úprava
  • Obsah katastru nemovitostí
  • Právo stavby
  • Převod vlastnického práva k nemovitosti a řízení o vkladu
  • Předkupní právo spoluvlastníků
  • Zásada materiální publicity
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 24. 6. 2019

O lektorovi

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. působí již více než 15 let jako advokát v advokátní kanceláři ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, kam přešel po osmileté praxi v jedné z největších advokátních kanceláří v ČR. Jeho původní specializací je civilní právo, ale v posledních letech se stále častěji zaměřuje na veřejnoprávní zásahy do soukromého práva.  V letech 2004-2006 byl členem Komise pro občanské právo Legislativní rady Vlády ČR a i nadále se aktivně podílí na legislativní činnosti. Je také rozhodcem Rozhodčího soudu pro HK ČR a AK ČR, členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek a členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. Dlouhodobě též působí jako odborný asistent na právnické fakultě. JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. je mimo jiné autorem monografie Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností a spoluautorem Beckova velkého komentáře k občanskému zákoníku.

Cena včetně DPH: 745,00 KčSouvisejíci produkty