Katastr nemovitostí prakticky a v souvislostech

Hodnocení kurzu
Délka kurzu45 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu745 Kč s DPH

Popis

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., který působí v advokátní kanceláři ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, nás seznamuje s problematikou katastru nemovitostí. Každý z nás někdy převáděl, či bude převádět nějakou nemovitost, tudíž bude účastníkem katastrálního řízení. Jak se zřizuje věcné břemeno? Jak zjistit, kdo je vlastníkem nemovitosti ve vašem sousedství? Existuje k této problematice aplikace? Jak ji využívat? Zakupte si náš online video kurz a dozvíte se více.

 

Obsah video kurzu:

  • Pojem katastru nemovitostí
  • Historický exkurz do vývoje pozemkové evidence a současná právní úprava
  • Obsah katastru nemovitostí
  • Právo stavby
  • Převod vlastnického práva k nemovitosti a řízení o vkladu
  • Předkupní právo spoluvlastníků
  • Zásada materiální publicity
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 24. 6. 2019

O lektorovi

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
Jindřich Vítek působí jako advokát v advokátní kanceláři ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS, kam přešel po osmileté praxi v jedné z největších advokátních kanceláří v ČR. Specializuje se mimo jiné na právo občanské, právo obchodních společností a právo veřejných zakázek. V minulosti byl členem Komise pro občanské právo Legislativní rady vlády ČR a i nadále se aktivně podílí na legislativní činnosti.

Od roku 2015 spolupracuje se Státním fondem rozvoje bydlení a to v rámci jejich bytové poradny. Je také rozhodcem Rozhodčího soudu pro HK ČR a AK ČR a členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek. Dlouhodobě též působí jako odborný asistent na Právnické fakultě. Jindřich Vítek se podílel na tvorbě komentáře k novému občanskému zákoníku a je též autorem  publikací Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností a Neplatnost usnesení valné hromady s.r.o.

Cena včetně DPH: 745,00 KčSouvisejíci produkty