Doručování, podání, a elektronické úkony ve veřejném právu

Hodnocení kurzu
Délka kurzu64 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Listinná a elektronická forma písemnosti jsou dnes podle zákona rovnocenné a stále větší množství záležitostí tak ve vztahu ke státní správě řešíme právě elektronicky. Zatímco v oblasti soukromého práva jsou ale strany v rovném postavení a nerozlišujeme, jakým směrem je jednání vedeno, v oblasti veřejného práva odlišujeme komunikaci od soukromé osoby směrem k orgánu veřejné moci a hovoříme v takových případech o podání.

Právě úpravu podání řeší aktuální přednáška ve své první části, následují pak otázky spojené s doručováním. Videokurzem Vás provede Mgr. František Korbel, Ph.D., partner v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners. Kromě praktických rad založených na současné judikatuře obsahuje přednáška v závěru i rozbor konkrétních situací, které mohou nastat, a jejich řešení.

Co se v průběhu přednášky dozvíte?
 

  • Jakou právní pravou se řídí podání směrem k orgánu veřejné moci a jakou formou jej můžeme učinit.
  • Jak se liší jednotlivé formy elektronického podpisu a kdy je využít.
  • Jaké postavení mají z pohledu české legislativy datové schránky a podání jejich prostřednictvím.
  • Jak nakládat s požadavky nejrůznějších příloh ze strany orgánů státní moci (co s kopiemi, skeny apod.).
  • Otázky doručování písemností od orgánů veřejné moci (povinná doručovací adresa vs. datová schránka, doručování na e-mailovou adresu, okamžik doručení a další).


Jaké jsou výhody online videokurzů?

 

 

  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoliv, a to i zpětně.

 


O lektorovi

Mgr. František Korbel, Ph.D je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Studoval také obor sociologie na téže univerzitě a obor masové komunikace na Fakultě sociálních věd UK v Praze, Europainstitut, Saarland University, Saarbrücken Rechtswissenschaftliche Fakultät a Universität Salzburg. Byl angažován v pozicích místopředsedy Legislativní rady vlády, náměstka ministra spravedlnosti a náměstka ministra životního prostředí. Aktuálně je advokátem a partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Specializuje se na veřejnou správu, správní právo, legislativu, právo na informace, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva. Publikuje a přednáší v oboru občanského a správního práva, informačních technologií a legislativy. Je spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku. Řídí vzdělávací Akademii Havel, Holásek & Partners.


Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, která jsou Vám přístupna kdekoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?
Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete-li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.

 

 

Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 11. 3. 2016

O lektorovi

Mgr. František Korbel, Ph.D.
Mgr. František Korbel, Ph.D.
Mgr. František Korbel, Ph.D je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Studoval také obor sociologie na téže univerzitě a obor masové komunikace na Fakultě sociálních věd UK v Praze, Europainstitut, Saarland University, Saarbrücken Rechtswissenschaftliche Fakultät a Universität Salzburg. Byl angažován v pozicích místopředsedy Legislativní rady vlády, náměstka ministra spravedlnosti a náměstka ministra životního prostředí. Aktuálně je advokátem a partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Specializuje se na veřejnou správu, správní právo, legislativu, právo na informace, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva. 

Publikuje a přednáší v oboru občanského a správního práva, informačních technologií a legislativy. Je spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku. Řídí vzdělávací Akademii Havel, Holásek & Partners.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty