JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.

AK ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
Jindřich Vítek působí jako advokát v advokátní kanceláři ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS, kam přešel po osmileté praxi v jedné z největších advokátních kanceláří v ČR. Specializuje se mimo jiné na právo občanské, právo obchodních společností a právo veřejných zakázek. V minulosti byl členem Komise pro občanské právo Legislativní rady vlády ČR a i nadále se aktivně podílí na legislativní činnosti.

Od roku 2015 spolupracuje se Státním fondem rozvoje bydlení a to v rámci jejich bytové poradny. Je také rozhodcem Rozhodčího soudu pro HK ČR a AK ČR a členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek. Dlouhodobě též působí jako odborný asistent na Právnické fakultě. Jindřich Vítek se podílel na tvorbě komentáře k novému občanskému zákoníku a je též autorem  publikací Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností a Neplatnost usnesení valné hromady s.r.o.

Právní obory

  • občanské právo
  • obchodní právo