JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.

AK ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. působí již více než 15 let jako advokát v advokátní kanceláři ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, kam přešel po osmileté praxi v jedné z největších advokátních kanceláří v ČR. Jeho původní specializací je civilní právo, ale v posledních letech se stále častěji zaměřuje na veřejnoprávní zásahy do soukromého práva.  V letech 2004-2006 byl členem Komise pro občanské právo Legislativní rady Vlády ČR a i nadále se aktivně podílí na legislativní činnosti. Je také rozhodcem Rozhodčího soudu pro HK ČR a AK ČR, členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek a členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. Dlouhodobě též působí jako odborný asistent na právnické fakultě. JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. je mimo jiné autorem monografie Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností a spoluautorem Beckova velkého komentáře k občanskému zákoníku.

Právní obory

  • občanské právo
  • obchodní právo