JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.

AK ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. působí jako advokát v advokátní kanceláři ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, kam přešel po osmileté praxi v jedné z největších advokátních kanceláří v ČR. Specializuje se na právo právo obchodních korporací, veřejných zakázek a právo cenných papírů.  V letech 2004-2006 byl členem Komise pro občanské právo Legislativní rady Vlády ČR a i nadále se aktivně podílí na legislativní činnosti. Je také rozhodcem Rozhodčího soudu pro HK ČR a AK ČR a členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek. Dlouhodobě též působí jako odborný asistent na Právnické fakultě. Jindřich Vítek je mimo jiné autorem monografie Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností.

Právní obory

  • občanské právo
  • obchodní právo