Statutární orgán korporace – rizika a odpovědnost

Hodnocení kurzu
Délka kurzu37 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Seminář si klade za cíl seznámit vás s často podceňovanými riziky, kterým čelí členové statutárních orgánů ve svých funkcích podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V rámci semináře se dozvíte, jaké povinnosti ukládají právní předpisy obecně členům volených orgánů právnické osoby a též členům statutárních orgánů, v jakém rozsahu a jakým způsobem za jejich plnění tito členové odpovídají. Důraz bude kladen na správnou úpravu smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu, včetně rady i praktických příkladů s vysvětlením nejčastějších omylů, které by mohly členy statutárních orgánů v praxi poškodit.
Dále se v rámci semináře budeme zabývat otázkou souběhu výkonu činnosti statutárního orgánu na základě pracovního poměru a smlouvy o výkonu funkce s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji judikatury. Podrobněji se také zaměříme na téma, jako je péče řádného hospodáře a důsledky jejího porušení, střet zájmů nebo zákaz konkurence. Seminář je určen zejména jednatelům a ostatním členům statutárních a kontrolních orgánů obchodních korporací, členům představenstev a dalším, kteří jsou nositeli neomezené odpovědnosti, ale také advokátům, podnikovým právníkům, prokuristům a ředitelům. Účelem semináře je především poskytnutí komplexních informací o rizicích spojených s odpovědností statutárních orgánů společnosti a poskytnutí praktických rad, jak se takovým rizikům účinně vyhnout.

Jaké jsou výhody online videokurzů?

Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách a to doma i v zahraničí.
Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete i zpětně.
O lektorovi

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. působí jako advokát v advokátní kanceláři ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, kam přešel po osmileté praxi v jedné z největších advokátních kanceláří v ČR. Specializuje se na právo právo obchodních korporací, veřejných zakázek a právo cenných papírů.  V letech 2004-2006 byl členem Komise pro občanské právo Legislativní rady Vlády ČR a i nadále se aktivně podílí na legislativní činnosti. Je také rozhodcem Rozhodčího soudu pro HK ČR a AK ČR a členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek. Dlouhodobě též působí jako odborný asistent na Právnické fakultě. Jindřich Vítek je mimo jiné autorem monografie Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty