Statutární orgán korporace – rizika a odpovědnost

Hodnocení kurzu
Délka kurzu37 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Seminář si klade za cíl seznámit vás s často podceňovanými riziky, kterým čelí členové statutárních orgánů ve svých funkcích podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V rámci semináře se dozvíte, jaké povinnosti ukládají právní předpisy obecně členům volených orgánů právnické osoby a též členům statutárních orgánů, v jakém rozsahu a jakým způsobem za jejich plnění tito členové odpovídají. Důraz bude kladen na správnou úpravu smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu, včetně rady i praktických příkladů s vysvětlením nejčastějších omylů, které by mohly členy statutárních orgánů v praxi poškodit.

Dále se v rámci semináře budeme zabývat otázkou souběhu výkonu činnosti statutárního orgánu na základě pracovního poměru a smlouvy o výkonu funkce s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji judikatury. Podrobněji se také zaměříme na téma, jako je péče řádného hospodáře a důsledky jejího porušení, střet zájmů nebo zákaz konkurence. Seminář je určen zejména jednatelům a ostatním členům statutárních a kontrolních orgánů obchodních korporací, členům představenstev a dalším, kteří jsou nositeli neomezené odpovědnosti, ale také advokátům, podnikovým právníkům, prokuristům a ředitelům. Účelem semináře je především poskytnutí komplexních informací o rizicích spojených s odpovědností statutárních orgánů společnosti a poskytnutí praktických rad, jak se takovým rizikům účinně vyhnout.

Obsah video kurzu:
  • Členové volených orgánů právnické osoby (dále také jen „PO“)
  • Smlouva o výkonu funkce
  • Souběh funkcí
  • Jednání statutárních orgánů právnické osoby
  • Péče řádného hospodáře a její porušení
  • Vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce
  • Střet zájmů a zákaz konkurence
 
 
 
 
 
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 7. 8. 2017

O lektorovi

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
Jindřich Vítek působí jako advokát v advokátní kanceláři ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS, kam přešel po osmileté praxi v jedné z největších advokátních kanceláří v ČR. Specializuje se mimo jiné na právo občanské, právo obchodních společností a právo veřejných zakázek. V minulosti byl členem Komise pro občanské právo Legislativní rady vlády ČR a i nadále se aktivně podílí na legislativní činnosti.

Od roku 2015 spolupracuje se Státním fondem rozvoje bydlení a to v rámci jejich bytové poradny. Je také rozhodcem Rozhodčího soudu pro HK ČR a AK ČR a členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek. Dlouhodobě též působí jako odborný asistent na Právnické fakultě. Jindřich Vítek se podílel na tvorbě komentáře k novému občanskému zákoníku a je též autorem  publikací Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností a Neplatnost usnesení valné hromady s.r.o.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty