Statutární orgán korporace – rizika a odpovědnost

Přednášející: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.


Cena včetně DPH: 490,00 Kč

Seminář si klade za cíl seznámit vás s často podceňovanými riziky, kterým čelí členové statutárních orgánů ve svých funkcích podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V rámci semináře se dozvíte, jaké povinnosti ukládají právní předpisy obecně členům volených orgánů právnické osoby a též členům statutárních orgánů, v jakém rozsahu a jakým způsobem za jejich plnění tito členové odpovídají. Důraz bude kladen na správnou úpravu smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu, včetně rady i praktických příkladů s vysvětlením nejčastějších omylů, které by mohly členy statutárních orgánů v praxi poškodit.
Dále se v rámci semináře budeme zabývat otázkou souběhu výkonu činnosti statutárního orgánu na základě pracovního poměru a smlouvy o výkonu funkce s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji judikatury. Podrobněji se také zaměříme na téma, jako je péče řádného hospodáře a důsledky jejího porušení, střet zájmů nebo zákaz konkurence. Seminář je určen zejména jednatelům a ostatním členům statutárních a kontrolních orgánů obchodních korporací, členům představenstev a dalším, kteří jsou nositeli neomezené odpovědnosti, ale také advokátům, podnikovým právníkům, prokuristům a ředitelům. Účelem semináře je především poskytnutí komplexních informací o rizicích spojených s odpovědností statutárních orgánů společnosti a poskytnutí praktických rad, jak se takovým rizikům účinně vyhnout.

Jaké jsou výhody online videokurzů?

Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách a to doma i v zahraničí.
Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete i zpětně.

Celková délka přednášky je 37 minut.


O lektorovi

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D. působí jako advokát v advokátní kanceláři ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, kam přešel po osmileté praxi v jedné z největších advokátních kanceláří v ČR. Specializuje se na právo právo obchodních korporací, veřejných zakázek a právo cenných papírů.
Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, a ta jsou Vám přístupna kdykoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?

Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.
Pro zobrazení odkazu pro stažení certifikátu se musíte nejprve přihlásit.