Prevence trestní odpovědnosti právnických osob

Hodnocení kurzu
Délka kurzu32 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Jakým možným způsobem zamezit, respektive eliminovat trestní odpovědnost právnické osoby?

Můžeme hovořit rovněž o předcházení trestné činnosti ze strany právnické osoby. Celá přednáška se bude zabývat prevencí trestní odpovědnosti právnických osob. Důležité je vědět, že cílem zákona není pouze represe, to znamená trestat právnické osoby, ale i prevence. Zkráceně řečeno, aby k trestné činnosti právnické osoby vůbec nedocházelo. O způsobech prevence Vás bude informovat JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. Jedním z hlavních cílů preventivních prvků, které tento předpis obsahuje, je předcházení trestné činnosti ze strany právnické osoby. Dalšími sekundárními cíli jsou: ochrana majetku vlastníka neboli vlastníka právnické osoby, majetku společnosti, či oprávněných zájmů právnické osoby.


V prezentaci Vás jistě zaujmou následující body, jako jsou např.:

 • Compliance program.
 • Vyhodnocení rizik.
 • Přijetí přiměřených pravidel a opatření.
 • Systém vnitřních předpisů.
 • Školení právnické osoby.
 • Poskytování právní podpory.
 • Kontrolní mechanismus se schopností obdržet včas informaci o protiprávním jednání.

Zaujaly Vás naše online videokurzy? Disponují řadou výhod:

 • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
 • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
 • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
 • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně.

O lektorovi

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. působí jako odborný asistent a tajemník katedry trestního práva PF UK. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009. V roce 2010 obhájil rigorózní práci na téma Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek a získal titul JUDr. V roce 2013 obhájil disertační práci na téma Trestní odpovědnost právnických osob a získal titul Ph.D. Je autorem monografie Trestní odpovědnost právnických osob, spoluautorem publikace Dopravní právo, spoluautorem učebnic Trestní právo hmotné a Kriminologie, pravidelně publikuje v odborných časopisech. Specializuje se na trestní právo, trestní odpovědnost právnických osob a tvorbu compliance programů.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty