JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

AK Gřivna a Šmerda

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. působí jako odborný asistent a tajemník katedry trestního práva PF UK. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009. V roce 2010 obhájil rigorózní práci na téma Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek a získal titul JUDr. V roce 2013 obhájil disertační práci na téma Trestní odpovědnost právnických osob a získal titul Ph.D. Je autorem monografie Trestní odpovědnost právnických osob, spoluautorem publikace Dopravní právo, spoluautorem učebnic Trestní právo hmotné a Kriminologie, pravidelně publikuje v odborných časopisech. Specializuje se na trestní právo, trestní odpovědnost právnických osob a tvorbu compliance programů.

Právní obory

  • trestní právo