Právnické osoby a trestní odpovědnost

Hodnocení kurzu
Délka kurzu40 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Víte o tom, že v prosince 2016 nabývá účinnosti novelizace zákona o trestní odpovědnosti právnických osob?

Zákon samotný upravuje jak hmotnou oblast, to znamená podmínky trestní odpovědnosti právnických osob a tresty, popřípadě ochranná opatření, která lze uložit právnickým osobám, tak také tu část, jenž je věnována trestnímu řízení proti právnickým osobám.

Novela zákona podstatně rozšíří kriminalizaci jednání, kterých se mohou dopustit právnické osoby, ale také změní poměrně zásadním způsobem i koncepci přičitatelnosti. Další novinkou ve světě trestního práva se stávají trestné činy proti životu a zdraví, které právnické osoby doposavad řešit nemusely, v neposlední řadě i porušení povinnosti při správě cizího majetku a mnohem více trestných činů, o kterých Vás informuje jeden z předních českých právníků doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Tento kurz Vás provede následujícími oblastmi nového zákona:

 

 

 • Rozšíření trestných činů z 80 na 200.
 • Subjekty, které nepodléhající TOPO.
 • Rozsah kriminalizace.
 • Koncepce přičitatelnosti.
 • Přechod trestní odpovědnosti na právní nástupce.
 • Sankcionování trestní odpovědnosti právnických osob.
 • Účinná lítost.

Zaujaly Vás naše online videokurzy? Disponují řadou výhod:

 

 

 

 

 • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
 • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
 • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
 • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně.


O lektorovi

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. absolvoval Policejní akademii ČR a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2010 se na téže fakultě habilitoval a byl rektorem Univerzity Karlovy jmenován docentem pro obor trestního práva, kriminologie a kriminalistiky. Na PF UK působí nadále jako pedagog. Od roku 2010 je také proděkanem Fakulty práva Paneurópské vysoké školy v Bratislavě. Ústředními tématy jeho vědecké práce jsou vedle problematiky trestní odpovědnosti právnických osob, postavení poškozeného a oběti, též oblasti jako kybernetická kriminalita, europeizace trestního práva. Za své dílo „Soukromá žaloba v trestním řízení“ obdržel v roce 2005 Bolzanovu cenu. Je autorem či spoluautorem několika monografií, učebnic a učebních pomůcek a mnoha desítek odborných článků a příspěvků. Autorsky se podílí rovněž na komentářích k trestní odpovědnosti právnických osob,  trestnímu řádu a trestnímu zákoníku. Vedle teorie a praxe se podílí též na legislativní činnosti. Je předsedou komise pro trestní právo Legislativní rady vlády. Specializuje se na trestní právo, trestní odpovědnost právnických osob a tvorbu compliance programů. Je společníkem advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda s.r.o. a více prezidentem Unie obhájců.


Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, a ta jsou Vám přístupna kdykoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?
Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning packages obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.

 

 

 

 

Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 30. 8. 2016

O lektorovi

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. absolvoval Policejní akademii ČR a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2010 se na téže fakultě habilitoval a byl rektorem Univerzity Karlovy jmenován docentem pro obor trestního práva, kriminologie a kriminalistiky. Na PF UK působí nadále jako pedagog. Od roku 2010 je také proděkanem Fakulty práva Paneurópské vysoké školy v Bratislavě. Ústředními tématy jeho vědecké práce jsou vedle problematiky trestní odpovědnosti právnických osob, postavení poškozeného a oběti, též oblasti jako kybernetická kriminalita, europeizace trestního práva. Za své dílo „Soukromá žaloba v trestním řízení“ obdržel v roce 2005 Bolzanovu cenu. 

Je autorem či spoluautorem několika monografií, učebnic a učebních pomůcek a mnoha desítek odborných článků a příspěvků. Autorsky se podílí rovněž na komentářích k trestní odpovědnosti právnických osob,  trestnímu řádu a trestnímu zákoníku. Vedle teorie a praxe se podílí též na legislativní činnosti. Je předsedou komise pro trestní právo Legislativní rady vlády. Specializuje se na trestní právo, trestní odpovědnost právnických osob a tvorbu compliance programů. Je společníkem advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda s.r.o. a viceprezidentem Unie obhájců.


Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty