Nová pravidla proti praní špinavých peněz v běžném podnikání

Hodnocení kurzu
Délka kurzu111 minut
Počet videí4
Test s certifikacíANO
Cena kurzu1 350 Kč s DPH

Popis

Rádi bychom se s vámi podělili o zkušenosti v oblasti regulace týkající se praní špinavých peněz. Od 1. ledna 2017 je účinná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), která rozšiřuje povinnosti v rámci prevence proti praní špinavých peněz a financování terorismu, zejména pro povinné osoby.

Je to odvětví, které je v řadě firem podceňováno, protože ne každý ví, že se tato regulace nevztahuje jenom na banky a na platební instituce, ale též na řadu firem, které se věnují běžnému podnikání. Rádi bychom vás seznámili se základními povinnostmi, které jsou takovým podnikatelům zákonem ukládány a pokusíme se vás nějakým způsobem i navést k tomu, jak co nejméně bolestivou cestou těmto povinnostem vyhovět a nenapomáhat praní špinavých peněz. 

Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 23. 4. 2018

O lektorovi

JUDr. Tomáš Nielsen
JUDr. Tomáš Nielsen

Tomáš Nielsen se dlouhodobě věnuje právu informačních technologií, telekomunikací, autorskému a mediálnímu právu. Účastnil se řady projektů ve fázi vyjednávání o nastavení projektu s ohledem na zajištění klienta a tvorby smluvní dokumentace pro rozsáhlé implementace informačních systémů pro velké i střední zákazníky (banky, výrobní společnosti apod.), zastupoval klienty ve sporech v oblasti IT a poskytoval poradenství i v oblasti regulačních záležitostí (vztahy k ČTÚ, RRTV apod.).

Specializuje se též na problematiku závazkových vztahů při rozsáhlých obchodních transakcích. Má bohaté zkušenosti v oblasti českého i mezinárodního smluvního práva. Zaměřuje se rovněž na hledání jednoduchých, ale bezpečných struktur transakcí s ohledem na požadavky a potřeby klienta. Věnuje se i otázce financování transakcí s přihlédnutím k regulaci trhu platebních služeb. 

Tomáš Nielsen má zkušenosti též v oblasti finančních transakcí. Připravoval několik projektů pro poskytovatele platebních služeb, věnuje se též problematice dodržování pravidel stanovených předpisy o ochraně proti praní špinavých peněz (AML) apod. Připravoval ve spolupráci s několika bankami úvěrové transakce v hodnotě stovek milionů eur. Věnuje se též otázkám mezinárodního platebního styku ve vztahu ke státům mimo Evropskou unii (Rusko, Čína, USA apod.).

Tomáš Nielsen se mnoho let zabývá právními vztahy k nemovitostem. V současné době se účastní projektů v oblasti developmentu i řízeného prodeje developerských projektů, jakož i investic do komerčních nemovitostí, jejich správy atd. V minulosti působil například ve Sdružení nájemníků, kde získal bohaté zkušenosti v otázkách ochrany nájemních vztahů apod.

Má rozsáhlé zkušenosti i s tzv. krizovým managementem, tj. řešením historických nedostatků či problémů na straně klientů.

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Tomáš Nielsen je laureátem Výroční ceny České asociace elektronických komunikací za rok 2014. V minulosti působil jako šéfredaktor odborného časopisu Technologies & Prosperity, ředitel rozvoje podnikatelské sítě IT podnikatelů TUESDAY Business Network (dříve First Tuesday), následně též jako právník a následně partner mezinárodní advokátní kanceláře Rowan Legal.

Tomáš Nielsen přednáší telekomunikační právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a právo ICT na Fakultě dopravní ČVUT. Je rovněž rozhodcem Mezinárodního rozhodčího soudu v Rize. V minulosti též zastával post prezidenta Sdružení uživatelů elektronických komunikací v ČR. Byl členem pracovní skupiny Ministerstva kultury SR pro novelu autorského zákona.

Tomáš Nielsen je autorem či spoluautorem řady odborných článků a publikací, například komentáře k zákonu o elektronických komunikacích (Linde, 2014), Základy softwarového práva (Wolters Kluwer, 2011), Práva k duševnímu vlastnictví a jejich ochrana (European Commission - Enterprise and Industry, 2009), Company Formations (CorporateINTL, 2009) apod. Účastní se konferencí, na nichž též přednáší, např. ISSS, Systémová integrace, Business & Information FORUM, Digit 2009, Evropské patentní fórum a PATINOVA apod.


Cena včetně DPH: 1 350,00 KčSouvisejíci produkty