Compliance program jako prevence trestní odpovědnosti právnické osoby

Hodnocení kurzu
Délka kurzu47 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Tématem tohoto video semináře je compliance a compliance program jakožto prevence trestní odpovědnosti právnické osoby.

Pojem compliance v překladu znamená dodržování nebo soulad a tato oblast bývá součástí širší tak zvané Corporate Covernace, což je celá oblast, která se zabývá problematikou řízení a správy právnické osoby. Compliance rozlišujeme na compliance v širším smlyslu, která se zabývá dodržování všech pravidel, která jsou pro danou  právnickou osobu závazná bez ohledu na povahu případné odpovědnosti právnické osoby, tedy jestli jde o odpovědnost civilněprávní, správní nebo trestní. Tento systém bývá někdy nazýván jako Compliance Management System.

Compliance v užším smyslu, se týká dodržování pravidel s cílem vyhnout se trestní odpovědnosti právnické osoby. Je to tedy pojem užší, ne každé porušení práva je postihováno trestním právem. Od roku 2012 v České republice je účinný zákon 418/2011 o trestní odpovědnosti právnických osob, čili i právnické osoby, které do té doby již měly zavedeny nějaké compliance programy, tak určitě v návaznosti na tento zákon musely tuto oblast compliance nově upravit  a doplnit o tu oblast trestní odpovědnosti. Samozřejmě pro řadu právnických osob,  teprve až se vstupem v účinnosti tohoto zákona,  byla vůbec objevena celá ta problematika compliance, tak jak o ní budeme hovořit.

 
Jaké jsou výhody online videokurzů?
 
  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně.
 
 
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 19. 10. 2016

O lektorovi

JUDr. Mgr. Jiří Kmec, Ph.D.
JUDr. Mgr. Jiří Kmec, Ph.D.
JUDr. Mgr. Jiří Kmec, Ph.D. je absolventem Právnické fakulty a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Aktuálně je Counsel, advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Specializuje se na soudní, správní a rozhodčí řízení, insolvence a restrukturalizace a problematiku trestní odpovědnosti právnických osob (compliance). Téměř 11 let pracoval na Ministerstvu spravedlnosti ČR v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva, později  jako zástupce vládního zmocněnce. V rámci této pozice se kromě jiného podílel na obhajobě státu ve více než 150 sporech vedených před tímto mezinárodním soudem a také před Výborem pro lidská práva při OSN. 

Problematiku evropského systému ochrany lidských práv externě vyučoval zejména na Justiční akademii ČR a na právnických fakultách v Praze a v Plzni. Je mimo jiné vedoucím autorského kolektivu a hlavním autorem velkého komentáře k Evropské úmluvě o lidských právech a autorem monografie Evropské trestní právo. Je členem Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády a Komise Ministerstva spravedlnosti pro nový trestní řád.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty