Změny přinesené 5. směrnicí AML a zpřísnění evidence skutečných majitelů

Přednášející: JUDr. Tomáš Nielsen


Cena včetně DPH: 745,00 Kč

V červenci roku 2018 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie číslo 2018/843, která je již pátou směrnicí regulující tuto oblast. Zavádí některé nové povinnosti, některé nové instituty, a ukládá členským zemím Evropské unie, aby tyto nové povinnosti a tyto instituty převedly do svého práva nejpozději do 10. ledna roku 2020. Už nyní je dobré tyto povinnosti znát alespoň rámcově a to proto, že mohou být určitým vodítkem k tomu, jak správně nastavit interní fungování společnosti už nyní, abyste v době, kdy tyto povinnosti začnou být závazné i pro Vás, byli schopni dostát svým povinnostem a řádně tedy pracovat s platebními operacemi, jichž se tato regulace týká.

Cíle páté směrnice upravující AMLD, což je zkratka, která se pro opatření proti praní špinavých peněz dlouhodobě vžila, lze rozdělit v podstatě na tři. Tím prvním je zejména reakce na teroristické útoky, jichž byla Evropa v poslední době svědkem a snaha zavést opatření, která by minimalizovala nástroje, které byly při těchto útocích zneužity.

Dále Evropská unie zkouší reagovat na stále se rozšiřující fenomén kryptoměn, to znamená, že zavádí určitá opatření i do této sféry, která se netýká peněz v tom právním slova smyslu, ale každopádně se týká velmi důležitých platebních operací.

Poslední, ale nikoliv méně důležitou oblastí, jíž se směrnice dotýká, je rozšíření pravomocí orgánů, které se oblasti praní špinavých peněz a potírání s tím souvisejících jevů věnují. Směrnice pro ně zavádí pojem finančních zpravodajských jednotek a usiluje o to, aby zavedla skutečně jednotnější přístup všech členských států a zejména účinnější spolupráci mezi těmito zeměmi a jednotlivými orgány.

Jednou z nejdůležitějších novinek, kterou pátá směrnice zavádí, je rozšíření institutu takzvaných povinných osob. Jedná se o ty osoby, které musí dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a jimž tento zákon ukládá velmi specifické povinnosti, jako jsou například identifikace klientů, identifikace operací, kontrola obchodních vztahů a tak dále.

Celková délka této přednášky je 20 minut.

O lektorovi

JUDr. Tomáš Nielsen
JUDr. Tomáš Nielsen
Tomáš Nielsen se dlouhodobě věnuje právu informačních technologií, telekomunikací, autorskému a mediálnímu právu. Účastnil se řady projektů ve fázi vyjednávání o nastavení projektu s ohledem na zajištění klienta a tvorby smluvní dokumentace pro rozsáhlé implementace informačních systémů pro velké i střední zákazníky.
Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, a ta jsou Vám přístupna kdykoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?

Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.
Pro zobrazení odkazu pro stažení certifikátu se musíte nejprve přihlásit.