Kompletný sprievodca GDPR / Kompletní průvodce GDPR (SR / ČR)

Hodnocení kurzu
Délka kurzu219 minut
Počet videí11
Test s certifikacíANO
Cena kurzu1 990 Kč s DPH

Popis

Video kurzom Vás prevedú Veronika Pázmányová, vedúca advokátka v advokátskej kancelárii Glatzova & Co. na Slovensku a Marek Bednář advokát v advokátskej kancelárii Glatzova & Co. v Prahe. Dňa 25. mája 2018 sa začalo uplatňovať všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov, ktoré v skratke voláme aj GDPR.  GDPR bude účinné na území celej Európskej únie, preto sme sa v rámci našich videoprednášok zamerali na otázku jeho implementácie nielen z pohľadu Slovenskej a Českej republiky. Kľúčové témy, ktorým sa budeme v rámci našich prednášok venovať, sú nasledujúce. Povieme si čo to vlastne to GDPR je, ako ho implementovať do spoločnosti a v rámci organizácií ako aj čo to znamená tak často skloňovaná GAP analýza a ako ju vykonať. Porozprávame sa o tom, či je skutočne potrebný nový súhlas so spracúvaním osobných údajov a aké sú iné právne základy na spracúvanie. Rozoberieme si aj zodpovedné osoby - porozprávame sa o ich funkcii, zodpovednosti a ako by mali vykonávať svoju funkciu v rámci spoločnosti. Jedna prednáška bude venovaná taktiež aj personalistom, konkrétne aké osobné údaje o svojich kandidátov môžu spracovávať a ako dlho môžu spracovávať osobné údaje svojich zamestnancov. Ďalej sa v rámci prednášok zameriame na otázky posúdenia vplyvu, sankcií, cezhraničného odovzdávania osobných údajov, či vzťahmi medzi správcom a spracovateľom. Ďalšou kapitolou budú základné problémy, ktoré GDPR prináša pre poskytovateľov úverov, pre stavebné spoločnosti, či nemocnice.

Celková dĺžka týchto videoprednášok je 220 minút.


Videokurzem Vás budou provázet Veronika Pázmányová, vedoucí advokátka advokátní kanceláře Glatzova & Co. na Slovensku, a Marek Bednář, advokát advokátní kanceláře Glatzova & Co. v Praze. Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost všeobecné nařízení na ochranu osobních údajů, kterému ve zkratce říkáme „GDPR.“   GDPR bude účinné na území celé Evropské únie, tudíž jsme se v rámci našich videopřednášek zaměřili na otázku jeho implementace nejen z pohledu České republiky ale také Slovenska. Klíčová témata kterým se budeme v rámci našich přednášek věnovat, jsou následující. Řekneme si, co GDPR je, jak jej implementovat do praxe – i to, co znamená často skloňována GAP analýza. Promluvíme si o tom, jestli je skutečně potřebný nový souhlas se zpracováváním osobních údajů i o tom, jaké jsou jiné právní základy na jejich zpracovávání. Identifikujeme si odpovědné osoby, jejich funkce a povinnosti. Jedna přednáška bude věnována speciálně personalistům. Upřesníme, jaké konkrétní osobní údaje svých kandidátů mohou zpracovávat a jak dlouho. Dále se v rámci přednášek zaměříme na otázky posouzení vlivu, sankcí, přeshraničního předávání osobních údajů, vztahy mezi správcem a zpracovatelem a v neposlední řadě se Vám pokusíme nastínit základní problémy, které GDPR přináší pro poskytovatele úvěru, stavební společnosti či nemocnic.

Celková délka těchto videopřednášek je 220 minut.

Video kurzom Vás prevedú Veronika Pázmányová, vedúca advokátka v advokátskej kancelárii Glatzova & Co. na Slovensku a Marek Bednář advokát v advokátskej kancelárii Glatzova & Co. v Prahe. Dňa 25. mája 2018 sa začalo uplatňovať všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov, ktoré v skratke voláme aj GDPR.  GDPR bude účinné na území celej Európskej únie, preto sme sa v rámci našich videoprednášok zamerali na otázku jeho implementácie nielen z pohľadu Slovenskej a Českej republiky. Kľúčové témy, ktorým sa budeme v rámci našich prednášok venovať, sú nasledujúce. Povieme si čo to vlastne to GDPR je, ako ho implementovať do spoločnosti a v rámci organizácií ako aj čo to znamená tak často skloňovaná GAP analýza a ako ju vykonať. Porozprávame sa o tom, či je skutočne potrebný nový súhlas so spracúvaním osobných údajov a aké sú iné právne základy na spracúvanie. Rozoberieme si aj zodpovedné osoby - porozprávame sa o ich funkcii, zodpovednosti a ako by mali vykonávať svoju funkciu v rámci spoločnosti. Jedna prednáška bude venovaná taktiež aj personalistom, konkrétne aké osobné údaje o svojich kandidátov môžu spracovávať a ako dlho môžu spracovávať osobné údaje svojich zamestnancov. Ďalej sa v rámci prednášok zameriame na otázky posúdenia vplyvu, sankcií, cezhraničného odovzdávania osobných údajov, či vzťahmi medzi správcom a spracovateľom. Ďalšou kapitolou budú základné problémy, ktoré GDPR prináša pre poskytovateľov úverov, pre stavebné spoločnosti, či nemocnice.
 
Celková dĺžka týchto videoprednášok je 220 minút.
 
 
Videokurzem Vás budou provázet Veronika Pázmányová, vedoucí advokátka advokátní kanceláře Glatzova & Co. na Slovensku, a Marek Bednář, advokát advokátní kanceláře Glatzova & Co. v Praze. Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost všeobecné nařízení na ochranu osobních údajů, kterému ve zkratce říkáme „GDPR.“   GDPR bude účinné na území celé Evropské únie, tudíž jsme se v rámci našich videopřednášek zaměřili na otázku jeho implementace nejen z pohledu České republiky ale také Slovenska. Klíčová témata kterým se budeme v rámci našich přednášek věnovat, jsou následující. Řekneme si, co GDPR je, jak jej implementovat do praxe – i to, co znamená často skloňována GAP analýza. Promluvíme si o tom, jestli je skutečně potřebný nový souhlas se zpracováváním osobních údajů i o tom, jaké jsou jiné právní základy na jejich zpracovávání. Identifikujeme si odpovědné osoby, jejich funkce a povinnosti. Jedna přednáška bude věnována speciálně personalistům. Upřesníme, jaké konkrétní osobní údaje svých kandidátů mohou zpracovávat a jak dlouho. Dále se v rámci přednášek zaměříme na otázky posouzení vlivu, sankcí, přeshraničního předávání osobních údajů, vztahy mezi správcem a zpracovatelem a v neposlední řadě se Vám pokusíme nastínit základní problémy, které GDPR přináší pro poskytovatele úvěru, stavební společnosti či nemocnic.
 
Celková délka těchto videopřednášek je 220 minut.
 
 
 
 
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 19. 9. 2017

O lektorech

Mgr. Marek Bednář
Mgr. Marek Bednář
Mgr. Marek Bednář je vedoucí advokát kanceláře Glatzová & Co. V kanceláři působí již od roku 2011. Před nástupem do kanceláře Marek získal právnický titul z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Marek se kromě právního poradenství v oblasti M&A, automobilového průmyslu a spotřebitelského práva, včetně regulace spotřebitelských úvěrů, specializuje na oblast ochrany osobních údajů a compliance ve společnostech. V rámci své praxe se věnoval nastavování procesů legálního zpracovávání osobních údajů v mezinárodních společnostech (importéři motorových vozidel, poskytovatelé úvěrů), přenosem osobních údajů do třetích zemí, právním základem zpracování osobních údajů, úpravám vztahů mezi správcem a zpracovatelem a potřebným registracím ve vztahu k Úřadu na ochranu osobních údajů i implementací GDPR ve společnostech. Marek zároveň často vede školení GDPR pro klienty kanceláře.
Mgr. Veronika  Pázmányová
Mgr. Veronika Pázmányová
Mgr. Veronika Pázmányová je vedúca advokátka slovenskej pobočky advokátskej kancelárie Glatzová & Co. Predtým než  získala právnický titul na Paneurópskej vysokej škole študovala na právnickej fakulte univerzity Fu Jen v Tchaj-peji v Taiwane a na fakulte manažmentu Trinity College v Dubline v Írsku. Po absolvovaní právnického štúdia pracovala pre viaceré renomované advokátske kancelárie. Od roku 2015 vedie bratislavskú pobočku advokátskej kancelárie Glatzová & Co. Okrem právneho poradenstva v oblasti M&A, obchodného práva a pracovného práva sa špecializuje aj na oblasť ochrany osobných údajov a Compliance v rámci spoločnosti. Vo svojej praxi sa venovala nastavovaniu procesov legálneho spracúvania osobných údajov v medzinárodných spoločnostiach, prenosom osobných údajov do tretích krajín, právnym základom spracúvania osobných údajov, zakladaniu Whistleblowing liniek, kamerovým systémom, ako aj implementácii GDPR v spoločnostiach.


Cena včetně DPH: 1 990,00 KčSouvisejíci produkty