Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura

Hodnocení kurzu
Délka kurzu26 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu745 Kč s DPH

Popis

Mgr. Miroslav Krutina z advokátní kanceláře KRUTINA MÚKA se zabývá aktuálními problémy a judikaturou související s nekalou soutěží. Určitě všichni znáte pojmy, jako je klamavá reklama, parazitování na pověsti, podplácení, porušení obchodního tajemství, nebo třeba dotěrné obtěžování. Nicméně otázka je, jak postupovat, když se s takovými jevy setkáme v praxi? Jak se bránit a co můžeme u soudu, který tuto věc bude řešit, předpokládat? Jaký výsledek? Vše se dozvíte ZDE.

 

Obsah video kurzu:

  • Právní úprava soutěžního práva
  • Právo nekalé soutěže
  • Občanskoprávní úprava a aktuální rozhodovací praxe soudů
  • Trestněprávní aspekty nekalé soutěže
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 6. 6. 2019

O lektorovi

Mgr. Miroslav Krutina
Mgr. Miroslav Krutina

Mgr. Miroslav Krutina založil advokátní kancelář v roce 2004 po absolvování právnické fakulty University Karlovy v Praze. Od počátku se profiluje jako obhájce v trestních věcech, nicméně vedle trestního práva (obhajoba fyzických i právnických osob, extradice a další řízení s cizím prvkem, odborné analýzy, compliance programy, interní audity a v souvislosti s tím též zastupování poškozených v trestních věcech), v kanceláři ve spolupráci s dalšími specialisty rozvíjel i další specializace z oboru veřejného práva (např. správní trestání, daňové právo, finanční právo apod.), práva soukromého (občanské právo, právo korporátní), vedení sporů jak před soudy a dalšími institucemi tak i mimosoudně. Mgr. Miroslav Krutina má též blízko k otázkám ochrany lidských práv a jejich ochrany zejména před Ústavním soudem ČR.


Cena včetně DPH: 745,00 KčSouvisejíci produkty