Ochrana spotřebitele - distanční smlouvy

Hodnocení kurzu
Délka kurzu55 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Ochrana spotřebitele: Naučte se, jak poznat nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Šmejdi. Slovo, ve kterém bylo vždy obsaženo pramálo pozitivního, které ale v posledních letech dostalo další význam v souvislosti s předváděcími akcemi a následně podepisovanými nevýhodnými smlouvami. Právě ony – tedy tzv. distanční smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory – jsou jedním z témat, kterými se zabývá aktuální videopřednáška zaměřená na ochranu spotřebitele.

Distanční smlouvy ale nejsou tím jediným, co najdete v nejnovějším kurzu. Řeč přijde i na další aspekty ochrany spotřebitele, stejně tak jako třeba na připravovaný zákon o spotřebitelských úvěrech. Vaším průvodcem po této důležité oblasti práva bude JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


Co obsahuje aktuální videokurz?

 

 

  • Definici spotřebitele a podnikatele a jejich vliv na spotřebitelské smlouvy.
  • Možnosti odchýlení od pravidel (i v neprospěch spotřebitele), které umožňuje nový občanský zákoník.
  • Požadavek transparentnosti v jednání mezi podnikatelem a spotřebitelem.
  • Problematiku dovolených a nedovolených (nepřiměřených) ujednání ve smlouvách a jejich zjišťování.
  • Řešení plateb za vedlejší plnění (např. u ústních smluv).


Zaujaly Vás naše online videokurzy?

 

 

 

 

  • Jsou efektivním způsobem seznámení se základními oblastmi práva i s aktuálními změnami.
  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně.

 

 

Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 27. 4. 2016

O lektorovi

JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. absolvoval Fakultu právnickou ZČU v Plzni. Věnuje se výuce občanského práva hmotného a procesního na katedře občanského a pracovního práva FPR UPOL. Působí též jako lektor pro Justiční akademii ČR a Justičnú akademiu SR. V advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners působí na pozici právního experta. Je členem pracovních komisí Legislativní rady vlády pro soukromé právo. Je autorem publikace Uzavírání smluv v civilním právu, spoluautorem komentářů občanského zákoníku a autorem či spoluautorem řady dalších odborných publikací a článků v oblasti soukromého práva. Je advokátem a rozhodcem Rozhodčího soudu.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty