Ochrana spotřebitele - nepřiměřená ujednání

Přednášející: JUDr. Milan Hulmák, Ph.D


1 190,00 KčCena včetně DPH

Šmejdi. Slovo, ve kterém bylo vždy obsaženo pramálo pozitivního, které ale v posledních letech dostalo další význam v souvislosti s předváděcími akcemi a následně podepisovanými nevýhodnými smlouvami. Právě ony - tedy tzv. distanční smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory - jsou jedním z témat, kterými se zabývá aktuální videopřednáška zaměřená na ochranu spotřebitele.

Distanční smlouvy ale nejsou tím jediným, co najdete v nejnovějším kurzu. Řeč přijde i na další aspekty ochrany spotřebitele stejně tak jako třeba na připravovaný zákon o spotřebitelských úvěrech. Vaším průvodcem po této důležité oblasti práva bude JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


Co obsahuje aktuální videokurz?

  • Definici spotřebitele a podnikatele a jejich vliv na spotřebitelské smlouvy.
  • Možnosti odchýlení od pravidel (i v neprospěch spotřebitele), které umožňuje nový občanský zákoník.
  • Požadavek transparentnosti v jednání mezi podnikatelem a spotřebitelem.
  • Problematiku dovolených a nedovolených (nepřiměřených) ujednání ve smlouvách a jejich zjišťování.
  • Řešení plateb za vedlejší plnění (např. u ústních smluv).
Celková délka přednášky je 55 minut.


Zaujaly Vás naše online videokurzy? Jsou efektivním způsobem seznámení se základními oblastmi práva i s aktuálními změnami.

  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázání konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně.

O lektorovi

JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. absolvoval Fakultu právnickou ZČU v Plzni. Věnuje se výuce občanského práva hmotného a procesního na katedře občanského a pracovního práva FPR UPOL.
Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, a ta jsou Vám přístupna kdykoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?

Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.
Pro zobrazení odkazu pro stažení certifikátu se musíte nejprve přihlásit.