Základní změny a novinky, které přináší ZZVZ (zadávací řízení, režimy a zvláštní postupy)

Hodnocení kurzu
Délka kurzu33 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Nejnovější video přednáška z našeho cyklu věnujícího se novému zákonu o zadávání veřejných zakázek se zaměří na úzce profilovanou část týkající se zadávacích řízení, režimů a zvláštních postupů. Obecný úvod se věnuje režimům a druhům zadávacích řízení, v následující části jsou pak podrobně rozebrána specifika jednotlivých zadávacích řízení a odlišnosti, které do jejich organizace vnáší nový zákon, vstupující v platnost na konci tohoto roku.

Vaším průvodcem videokurzem bude JUDr. Jiří Votrubec z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, která se specializuje právě na zadávání veřejných zakázek a koncesí.


Co konkrétně přednáška obsáhne?


  • Režim veřejných zakázek.
  • Druhy zadávacích řízení podle nového zákona a jejich podmínky.
  • Specifika a fáze jednotlivých zadávacích řízení (zjednodušené podlimitní, otevřené, užší atp.).
  • Obecné a zvláštní podmínky pro dodatečné služby, stavební práce apod.

Zaujaly Vás naše online videokurzy? Disponují řadou výhod:

  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoliv, a to i zpětně.

O lektorovi

JUDr. Jiří Votrubec
JUDr. Jiří Votrubec
JUDr. Jiří Votrubec je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je advokátem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Poskytuje právní služby ve všech oblastech, v nichž advokátní kancelář ROWAN LEGAL působí. Specializuje se na veřejné zakázky, právo obchodních společností a právo ICT.

Cena včetně DPH: 490,00 Kč