Mgr. Miroslav Krutina

Mgr. Miroslav Krutina, advokát

Mgr. Miroslav Krutina

Mgr. Miroslav Krutina založil advokátní kancelář v roce 2004 po absolvování právnické fakulty University Karlovy v Praze. Od počátku se profiluje jako obhájce v trestních věcech, nicméně vedle trestního práva (obhajoba fyzických i právnických osob, extradice a další řízení s cizím prvkem, odborné analýzy, compliance programy, interní audity a v souvislosti s tím též zastupování poškozených v trestních věcech), v kanceláři ve spolupráci s dalšími specialisty rozvíjel i další specializace z oboru veřejného práva (např. správní trestání, daňové právo, finanční právo apod.), práva soukromého (občanské právo, právo korporátní), vedení sporů jak před soudy a dalšími institucemi tak i mimosoudně. Mgr. Miroslav Krutina má též blízko k otázkám ochrany lidských práv a jejich ochrany zejména před Ústavním soudem ČR.


Právní obory

  • občanské právo